18 วิธีในการดูแลรถยนต์ที่ติดแก๊ส LPG

1

รถติดแก๊ส ย่อมมีผลเสียต่อเครื่องยนต์เช่นกัน เนื่องจาก แก๊สนั้น ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงควรมีการดูแล รถติดแก๊ส อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยและยืดอายุในการใช้งานให้แก่ รถติดแก๊ส ได้มาก

การดูแลและบำรุงรักษา รถติดแก๊ส ดังนี้

1. ดูแล ตรวจรถหากลิ่นแก๊สรั่วสม่ำเสมอและตรวจเช็กรถตามระยะเวลากำหนดของรถแต่ละรุ่น
2. ใช้สารหล่อเย็นที่มีคุณภาพดี และหมั่นเช็กระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ ถ้าผิดปกติให้นำรถไปตรวจหาสาเหตุ
3. หมั่นตรวจสอบรอยหยดของน้ำหรือน้ำมันที่พื้นจอดรถยนต์เมื่อนำรถออกมาใช้งาน
4. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนดระยะเวลาการใช้งาน
5. ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
6. เปลี่ยนหัวเทียนทุก 20,000 กม.(1 ปี ) และทุก 20,000-30,000 กม.ควรถ่ายน้ำมันแก๊ส(ขี้แก๊ส) ล้างหม้อต้ม
7. ตรวจเช็ค และตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000 – 60,000 กม. บ่าวาล์วไอเสียของ รถติดแก๊ส LPG  ควรจะใช้น้ำมันสลับกับการใช้แก๊ส เพื่อให้น้ำมันไปเคลือบบ่าวาล์วบ้าง ซึ่งจะสามารถยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
8. เช็คสภาพความสมบูรณ์ของหม้อต้มโดยการล้างหม้อต้ม 12 -18 เดือน (อายุใช้งานปกติไม่เกิน 100,000 กม.)
9. เช็คสภาพหรือเปลี่ยนติ๊กแก๊ส, ติ๊กน้ำมันทุกๆ 30,000 – 50,000 กม. (3 ปี )
10.ตรวจเช็ครอยรั่วซึมของแก๊สเป็นประจำ สามารถทำเองได้โดยใช้น้ำสบู่หยอดตามข้อต่อจุดต่างๆ ในขณะที่ระบบเปิดทำงานอยู่ เพื่อเช็กการรั่วซึมของแก๊ส หรือเข้ารับการตรวจในศูนย์ติดตั้งแก๊ส
11. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงควรมีไม่น้อยกว่า1 ส่วน 4 ถัง

  • เป็นพลังงานสำรองกรณีแก๊สหมด
  • ช่วยลดการเกิดสนิมในถังน้ำมัน
  • ป้องกันปั๊มจ่ายน้ำมันเสียหาย

 

 

12.ใช้น้ำมันสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อน และหลังการใช้งาน เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
13. กรณีจอดรถไม่ได้ใช้หลายวัน ให้ดับเครื่องยนต์ด้วยระบบน้ำมัน เพื่อให้หัวฉีด กระบอกสูบและห้องเผาไหม้ ฯลฯ แห้งเกินไป
14. เข้าตรวจเช็คตามที่อู่หรือศูนย์บริการที่ติดตั้งระบบแก๊สกำหนด
15. ควรเติมแก๊สจากสถานีบริการที่มีมาตรฐาน
16. ห้ามต่อพ่วงกับถังแก๊สบ้าน โดยใช้สามทางและวาล์วเปิด-ปิด
17. ให้ระมัดระวังการเกิด Back Fire ในระบบ Mixer อย่าขับรถแบบรุนแรงหรือกดคันเร่งเฉียบพลัน
18. อย่าปรับใช้แก๊สบางเกินไป จะทำให้ห้องเครื่องความร้อนสูงมาก

คลิ๊กดู..>> รถติดแก๊สมีกี่ระบบและอันไหนดีที่สุด

(Visited 69,361 time, 1 visit today)