Browsing: โช้คอัพรถ

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

โช้คอัพรถยนต์ เริ่มเสื่อมอายุหรือเสีย เราสามารถทราบได้จากการทรงตัวของรถเพราะหน้าที่หลักของโช้คอัพรถยนต์ คือ หยุดการเต้นของคอยล์สปริง โดยใช้แรงต้าน