Browsing: ปัญหาต่างๆของเบรกรถ

ระบบเบรกรถยนต์

ระบบเบรก ABS เป็นเพียงมาตรฐานที่เสริมความปลอดภัยรถยนต์ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่มีระบบ ABS แล้วจะดี แต่มันขึ้นกับว่าใช้ให้ถูกต้อง มันถึงช่วยคุณได้ในยามคับขันได้

ระบบเบรกรถยนต์

หากใครรู้สึก เบรครถยนต์ มีปัญหาและอาการแปลกๆ ตอนใช้เบรครถ แต่ยังไม่แน่ใจว่าเบรคของตนมีอาการผิดปกติแบบไหน ลองมาอ่านดู เพราะอาการเหล่านี้ได้ส่งสัญญานเตือนมา

การดูแล บำรุงรักษารถยนต์

หน้าที่ของเบรก คือการหยุดรถหรือทำให้รถช้าลงตามความต้องการ ตลอดเวลาขับขี่ ฉะนั้นเบรกจึงต้องทำการหยุดรถได้แน่นอน การดูแลรักษาระบบเบรกรถยนต์ จึงสำคัญมาก

ระบบเบรกรถยนต์

เมื่อเหยียบแป้นเบรกรถ ปรากฏว่าแป้นเบรกจมลึกลงไปมากกว่าปกติ แสดงว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น สาเหตุเหยียบแป้นเบรกแล้วจมลึกมากเกินไป ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

ระบบเบรกรถยนต์

เมื่อเหยียบแป้นเบรกพบว่าเบรกทำงานไม่เต็มที่คือไม่สามารถหยุดรถยนต์ได้ในระยะทางที่ควรจะเป็นเนื่องจากเบรกไม่อยู่ สาเหตุที่ทำให้รถยนต์เบรกไม่อยู่ อาจเกิดจาก

ระบบเบรกรถยนต์

เมื่อเหยียบแป้นเบรกพบว่าเบรกไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ คือเหมือนกับว่ารถยนต์ไม่มีเบรก สาเหตุที่ทำให้ระบบเบรกรถยนต์ไม่ทำงาน อาจเนื่องมาจาก

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

ในขณะที่รถยนต์วิ่งทางตรงบนถนนระดับรถยนต์อาจวิ่งกินซ้ายหรือกินขวาแล้วแต่กรณี รถยนต์อาจวิ่งกินซ้ายตลอดเวลา หรือกินขวาของรถยนต์อาจเนื่องมาจาก

ระบบเบรกรถยนต์

เบรกมือ มีไว้สำหรับในขณะจอดรถยนต์เพื่อป้องกันการเลื่อนไถลของรถยนต์ หรืออาจใช้เป็นเบรกในกรณีฉุกเฉินได้ ถ้าเบรกมือไม่อยู่ มักจะมีสาเหตุมาจาก