Browsing: เกียร์รถ

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

เกียร์มีเสียงดัง เกิดขึ้นได้ทั้งรถใหม่และรถเก่า สาเหตุส่วนใหญ่เกิดการขบเฟื่องเกียร์ ระยะห่างของเฟืองเกียร์ และลูกปืนฟลายวีล มีการเสียดสีกันทำให้เกิดเสียงดัง

เกียร์รถยนต์

เทคนิคการใช้งานรถยนต์ เกียร์ออโต้ ป้องกันเกียร์ออโต้เสื่อม มีอายุการใช้งานน้อยกว่าปกติ มาจากการขับขี่และใช้งานไม่ถูกต้อง ทำเสียค่าซ่อมแพงมาก โดยไม่จำเป็น

เกียร์รถยนต์

สาเหตุของอาการผิดปกติของห้องส่งกำลังไม่มีกำลังส่งผ่านห้องส่งกำลัง ถ้าไม่มีกำลังจากเครื่องยนต์ถูกส่งผ่านห้องส่งกำลังไปยังล้อขับเคลื่อน อาจมีสาเหตุมากจาก