Browsing: หัวเทียนรถ

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ อาจมีสาเหตุมาจาก ปรับคาร์บูเรเตอร์ให้เครื่องเดินช้าไม่ได้ที ,สายไฟแรงสูงหลุด, หัวเทียนไม่ดี ทำให้เครื่องยนต์เดินสะดุด

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

เป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งในรถยนต์เเก็สโซลีน เนื่องจากเป็นตัวช่วยให้การจ่ายน้ำมันผสมกับอากาศเป็นไอเป็นไปอย่างถูกต้องทำให้เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้ง่าย