Browsing: ส่วนประกอบรถ

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

ส่วนประกอบของรถยนต์เเบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบภายใน ประกอบด้วย ระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ช่วงล่างไฟฟฟ้าเครื่องยนต์ ไฟฟ้าตัวถัง เเละส่วนประกอบภายนอก ประกอบด้วย ตัวถังรถ เเละยาง ฯลฯ

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

คลัทช์ คลัทช์ที่ใช้มี 3 ชนิดคือ ชนิดสปริง ชนิดจานสปริง เเละชนิดเเรงเหวี่ยง ทั้งหมดนี้ต่างกันตรงวิธีทำให้เกิดเเรงกดเเผ่นคลัทช์ คลัทช์ ทำหน้าที่ปลดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังล้อขับเคลื่อน เมื่อทำการเปลี่ยนเกียร์หรือตอนสตาร์ทเครื่อง ทำให้สามารถเปลี่ยนเกียร์หรือเข้าเกียร์ได้อย่างนิ่มนวล เเละในการสตาร์ทเครื่องทำให้เครื่องยนต์สามรถเพิ่มความเร็วจนพอเพียงต่อการออกรถ เมื่อเหยียบคลัทช์ จะมี 3…

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

ส่วนประกอบของรถยนต์ เเบ่งได้เป็นส่วนประกอบภายใน คือ ระบบพวงมาลัย เกียร์ รถยนต์ คลัทช์ เบรกรถยนต? เเอร์รถยนต์ เเละส่วนประกอบภายนอก คือ ตัวถังรถ เเละยาง