Browsing: ระบบไฟรถ

แบตเตอรี่รถยนต์

นักวิจัยมหาวิทยาลัยโตเกียว ประกาศความสำเร็จสามารถค้นพบวิธีพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมพันธุ์ใหม่ที่สามารถเก็บกักพลังงานไว้ได้มากกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนดั้งเดิมถึง 7 เท่าตัว

แบตเตอรี่รถยนต์

ไฟเตือนแบตเตอรี่ กระพริบ มันเตือนถึงป้ญหาของระบบไฟชาร์จของเราว่ามีปัญหา ให้ทำการตรวจเช็คระบบไฟชาร์จโดยด่วน ซึ่งปัญหาของไฟรูปแบตเตอรี่ที่เตือนอาจมาจากปัญหา..