Browsing: รถเสียศูนย์

เคล็ดไม่ลับของรถยนต์

รถเสียศูนย์ คุณสามารถสังเกตได้ด้วยตนเองดังนี้ ในขณะขับขี่ทางตรง รถเกิดอาการเบนออกไปทางซ้ายหรือขวา ทำให้ผู้ขับขี่ต้องขืนพวงมาลัยตลอดเวลา ..

เครื่องยนต์และส่วนประกอบ

ในขณะที่รถยนต์วิ่งทางตรงบนถนนระดับรถยนต์อาจวิ่งกินซ้ายหรือกินขวาแล้วแต่กรณี รถยนต์อาจวิ่งกินซ้ายตลอดเวลา หรือกินขวาของรถยนต์อาจเนื่องมาจาก