Browsing: รถสตาร์ทไม่ติด

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

มอเตอร์สตาร์ทหมุน แต่เครื่องยนต์ไม่ติด หรื่อเครื่องยนต์ติดแต่เดินไม่เรียบ มักมีสาเหตุมาจากน้ำมันหมด, น้ำมันท่วมในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์, ฯลฯ