Browsing: ปัญหาพวงมาลัยรถ

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

พวงมาลัยหลวมเกินไป คือ หมุนพวงมาลัยกลับไปกลับมาได้มากแต่ล้อไม่ขยับเคลื่อนที่ ปกติระยะหมุนฟรีของพวงมาลัยประมาณ 1 นิ้ว ถ้าระยะหมุนฟรีมากกว่านี้ สาเหตุจาก

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

สาเหตุที่ทำให้พวงมาลัยรถสั่น เป็นอาการผิดปกติระหว่างขับรถ เป็นสิ่งที่เราควรต้องหมั่นคอยสังเกตเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จะแก้ไขได้ทันท่วงที

การเช็คเครื่องยนต์และการแก้ไข

พวงมาลัยรถหนัก ต้องใช้แรงหมุนสำหรับเลี้ยวมากกว่าปกติอาการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดก็ได้จะค่อยๆ เป็นไปทีละน้อย สาเหตุของอาการผิดปกติดังกล่าวมาจาก