Browsing: ประหยัดน้ำมัน

นานาสาระและข่าวสารรถยนต์

ประหยัดน้ำมัน ทุกๆ 10 ก.ม./ช.ม.ของความเร็วของรถยนต์ที่เพิ่มมากกว่า 90 ก.ม./ช.ม. จะทำให้รถยนต์คันนั้นสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เช่น..

เคล็ดไม่ลับของรถยนต์

ใช้นมหนูที่มีขนาดค่อนข้างโต จึงทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมาก แต่เราสามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดย เปลี่ยนขนาดนมหนูเล็กลง แต่การที่จะใช้ขนาด