Posts Tagged ‘ซื้อรถมือสอง’

ซื้อรถยนต์มือ2 อย่างไรไม่ให้ถูกหลอก3

No Comments »

engine2เครื่องยนต์

เครื่องยนต์นับเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ทั่วไป ยิ่งในรถยนต์ใช้แล้วเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์จะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้มาก และยังเป็นการช่วยให้ผู้ใช้รถเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นอีก อ่านต่อ »

FacebookTwitterGoogle+

ซื้อรถยนต์มือ2 อย่างไรไม่ให้ถูกหลอก2

1 Comment »

ช่วงล่างรถช่วงล่าง

ช่วงล่างตรงนี้สำคัญมากในการเลือกซื้อรถใช้แล้ว เพราะช่วงล่างจะส่งผลต่อการขับขี่ ในด้านการทรงตัวขณะเลี้ยวหรือวิ่งด้วยความเร็วสูง ถ้าเครื่องช่วงล่างไม่ดีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเมื่อใช้รถ การตรวจช่วงล่างจะเริ่มตั้งแต่ อ่านต่อ »

FacebookTwitterGoogle+

ซื้อรถยนต์มือ2 อย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

No Comments »

ตัวถังรถมือ2วิธีการดูรถยนต์มือสอง..สำหรับซื้อใช้เอง

ในปัจจุบันตลาดรถมือสอง มีการซื้อขายและการประมูลไม่เว้นแต่ละวัน เต็นท์ขายรถต่าง ๆ ก็ผุดขึ้นมารองรับการซื้อราวกับดอกเห็ด ทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสในการเลือกซื้อมากขึ้นด้วยสนนราคาที่ถูกกว่ารถใหม่ คุณภาพก็พอใช้ได้ ถ้าเลือกกันดี ๆ อ่านต่อ »

FacebookTwitterGoogle+