Browsing: คลัทช์มีปัญหา

เกียร์รถยนต์

สาเหตุของอาการผิดปกติของห้องส่งกำลังไม่มีกำลังส่งผ่านห้องส่งกำลัง ถ้าไม่มีกำลังจากเครื่องยนต์ถูกส่งผ่านห้องส่งกำลังไปยังล้อขับเคลื่อน อาจมีสาเหตุมากจาก