Browsing: น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น

น้ำมันเครื่อง มีหน้าที่ช่วยหล่อลื่นระบบต่างๆของเครื่องยนต์ให้เดินสะดวก ทำงานได้ประสิทธิภาพ และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเช็กสม่ำเสมอเป็นประจำ เมื่อใช้ไปนานๆจะมีสิ่งปลอมปนทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลงตามอายุใช้งาน

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
1 หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง ที่ดี มีประสิทธิภาพสูงต้องมี

หน้าที่และคุณสมบัติของน้ำมันเครื่อง ป้องปกเครื่องยนต์เป็นหลัก น้ำมันเครื่องได้จากส่วนที่เหลือจากการสกัดน้ำมันออกจากน้ำมันดิบ มีสารประกอบอื่นๆ เพิ่มลงไป แต่

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 การเปลี่ยนหม้อกรองน้ำมันเครื่อง

ซื้อหม้อกรอง อะไหล่มาก่อน ให้เป็นแบบเดียวกับที่รถคุณใช้อยู่ อุ่นเครื่องจนถึงอุณหภูมิใช้งานปกติแล้วดับ ให้แน่ใจว่าสิ่งสกปรกที่ตกค้างจะไม่เกาะตัวอยู่ภายใน

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน แก้ไขได้อย่างไร

อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน จะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ สาเหตุที่ทำให้อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปนอาจเนื่องมาจากการรั่วไหลของน้ำเข้าไปตามจุดต่าง ๆ ดังนี้

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าปกติ

ตามปกติแล้ว ระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์จะลดต่ำลงเมื่อใช้งานไปนาน ๆ แต่ถ้าต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นบ่อยเกินไปแสดงว่ามีบางสิ่งผิดปกติ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบเกินไป

ถ้าความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบสูงมากเกินไป ผู้ขับขี่อาจทราบได้โดยอ่านจากเกจวัดความดัน แต่ถ้ารถยนต์ใช้ระบบสัญญาณไฟเตือนจะไม่สามารถทราบได้ เพราะสัญญาณไฟเตือน

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 ไม่มีค่าความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบหล่อลื่น

เกจวัดความดันเป็นศูนย์ ถ้ายังใช้เครื่องยนต์ต่อไปจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างมาก ไม่มีค่าความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบหล่อลื่น เลี้ยงส่วนต่างๆ สาเหตุเพราะ

น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น
0 สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป

สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป อาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ เพราะขาดน้ำมันหล่อลื่น อาจทำให้เครื่องยนต์พังได้ เนื่องมาจาก