เสียงรบกวนจากสายไฟและเสาอากาศในระบบเครื่องเสียงรถยนต์

0

เสียงรบกวนในระบบเสียง เป็นปัณหาที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องกับระบบเสียงรถ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองหากทราบ สาเหตุที่แท้จริง

เสียงรบกวนจากสายไฟและเสาอากาศในระบบเครื่องเสียงรถยนต์

เสียงรบกวนจากสายไฟ
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นโดยตรงจากสายไฟบวกที่ป้อนเข้าเครื่องเสียงแก้ไขดังต่อไปนี้

  • ถอดสายไฟอื่นๆที่ต่อกับวิทยุออกให้หมด เหลือไว้เฉพาะสายไฟตรงที่เข้าเครื่องและสายไฟกราวน์
  • เปิดเครื่องเพื่อเช็กว่ามีเสียงรบกวนหรือไม่ หากยังมีเสียงรบกวนอยู่ให้นำฟิตเตอร์มาต่อแบบอนุกรมเข้ากับสายไฟตรง
  • หากไม่มีเสียงรบกวนแล้วให้ต่อสาย ACC จากวิทยุไปยังไฟบวก แล้วเปิดเครื่องฟังดูอีกครั้งหนึ่ง

เสียงรบกวนจากสายอากาศ
เมื่อพบว่ามีเสียงรบกวนเข้ามาทางเสาอากาศหรือสายอากาศให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ถอดแจ๊กสายอากาศที่ต่ออยู่กับตัวเครื่องออก
  • ทำหัวแจ๊กใหม่มีคาปาซิเตอร์ขนาดค่าความจุ 50 pF มาต่ออนุกรมระหว่างแกนในของแจ๊กสายอากาศกับขอบรอบนอกของแจ๊กสายอากาศ เพื่อตรวจสอบเสียงรบกวน
  • ถอดแจ๊กสายอากาศออก ใช้มัลติมิเตอร์-โอห์มมิเตอร์ วัดเปรียบเทียบระหว่างเส้นแกนในของสายอากาศกับตัวถังรถยนต์ หากสายอากาศเส้นมีสภาพดี ค่าที่วัดได้ต้องมีค่าเป็นอินฟินิตี้หรือวัดค่าไม่ได้ หากมีค่าโอห์มปรากฏอยู่หมายถึงสายอากาศนั้นเกิดการลัดวงจรให้รีบแก้ไข
  • หากยังไม่หายให้เช็กขอบหนีบของแจ๊กสายอากาศว่าแนบสนิทหรือไม่

 

(Visited 377 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.