เครื่องรถยนต์เดินไม่เรียบ สาเหตุและการแก้ไข

1

เครื่องรถยนต์เดินไม่เรียบ อาจมีสาเหตุมาจาก ปรับคาร์บูเรเตอร์ให้เครื่องเดินช้าไม่ได้ที ,สายไฟแรงสูงหลุด, หัวเทียนไม่ดี

เครื่องรถยนต์เดินไม่เรียบ สาเหตุและการแก้ไข

 • การปรับคาร์บูเรเตอร์เพื่อให้เครื่องเดินช้าได้ที่ดีหรือยัง
  โดยมากสาเหตุที่เครื่องยนต์ดับง่ายเมื่อเดินช้าแต่เดินเรียบเมื่อเดินเร็ว มักมาจากการปรับตั้งคาร์บูเรเตอร์ให้เครื่องเดินช้ายังไม่ได้ดีพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักเกิดขึ้นจากการที่ปรับให้เครื่องเดินช้าเกินไปไม่ได้มาตรฐาน ถ้าเป็นเช่นนี้ให้ปรับให้เครื่องเดินเร็วขึ้น ท่านอาจปรับคาร์บูเรเตอร์ให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้นได้โดยใช้วิธีหมุนหมุดสำหรับปรับ ไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาสัก ¼ ถึง ½ รอบ ถ้าเครื่องยนต์เดินเร็วไปให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา ความเร็วของเครื่องยนต์ตอนเดินช้านั้น โดยทั่วไปประมาณ 550 – 650 รอบต่อนาท

 

 • สายไฟแรงสูงหลุด 
  ให้ตรวจดูสายไฟแรงสูงตรงต่อกับหัวเทียน ถ้าหลวมหรือหลุดก็ให้แก้ไขให้ดี
 • หัวเทียนไม่ทำงาน
  ให้ตรวจดูสายไฟแรงสูงที่ต่อกับหัวเทียน ตรงที่ต่อกับคอยล์และตรงที่ต่อกับจานจ่ายไฟ ถ้าตรงไหนหลวมต่อให้แน่น ถ้าส่วนปลายของสายแรงสูงที่เป็นโลหะเสียบกับขั้วหัวเทียนไม่แน่น ให้ใช้คีมบีบให้บุบ แล้วลองติดเครื่องดูถ้ายังเดินช้าไม่เรียบอยู่อีก ให้หาหัวเทียนตัวที่ไม่มีประกายไฟ เพื่อจะหาข้อบกพร่องดังกล่าวให้ใช้วิธีทำให้ไฟลัดวงจร โดยเอาไขควงต่อระหว่างปลายสายไฟแรงสูงกับตัวเครื่องนต์ทีละสูบตามลำดับ หรือจะใช้วิธีดึงสายแรงสูงออกจากหัวเทียนทีละอันก็ได้ ถ้าเครื่องเดินไม่สม่ำเสมอกัน หรือหยุด หรื่อสั่นมากที่สูบใด หัวเทียนของสูบนั้นๆใช้การได้ดี แต่ถ้าเครื่องยนต์ไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงประการใดเลยที่สูบใด ก็แสดงว่าหัวเทียนของสูบนั้นไม่ทำงานเลย ตั้งแต่ต้นแล้ว
 • การตรวจหาหัวเทียนที่ไม่ทำงาน เราอาจตรวจหาได้อย่างง่ายๆอีกวิธีหนึ่งดังนี้ ทันทีทันใดหลังจากหยุดเครื่องแล้ว ให้เอามืออังใกล้ๆกับหัวเทียนทีละตัว ตัวใดที่ทำงานจะยังร้อนอยู่ ส่วนตัวที่ไม่ทำงานก็จะเย็น ถ้าท่านหาพบหัวเทียนตัวที่ไม่ทำงานแล้ว ท่านจะต้องพิจารณาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุ
  สายไฟแรงสูงของหัวเทียนหรือตัวหัวเทียนเอง ใช้วิธีตรวจหาดังนี้ ก่อนอื่นดึงสายไฟแรงสูงออกจากหัวเทียนตัวที่ไม่ทำงานและทดสอบประกายไฟ ถ้าไม่มีประกายไฟแสดงว่าสายไฟแรงสูงนั้นอาจขาดตอน แต่หัวเทียนยังดีอยู่ แต่ถ้ามีประกายไฟกระโดด แสดงว่าหัวเทียนไม่ดี ควรจะเปลี่ยนเสีย สายไฟแรงสูงสำหรับต่อกับหัวทียนสมัยนี้มักจะมีไส้กลางเป็นเส้นใยปอเคลือบถ่าน ระวังอย่าให้ส่วนนี้ขาดตอนได้ อย่าถึงสายแรงๆหรืองอมันมากๆ
(Visited 7,387 time, 2 visit today)

Comments

comments

Share.