เครื่องรถยนต์มีอาการน็อค

1

เครื่องรถยนต์มีอาการน็อค เราสามารถสังเกตโดยการฟังเสียงกระทบกันของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ เสียงที่ได้ยินนั้นเราเรียกว่าเสียงน็อค สาเหตุอาจเนื่องมาจาก

เครื่องรถยนต์มีอาการน็อค

1. ปรับเวลาจุดระเบิดไม่เหมาะสม
คือปรับไฟแก่ไฟอ่อนไม่ถูกต้องนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไฟแก่เกินไปแล้วเร่งเครื่องอย่างกะทันหัน จะได้ยินเสียงน็อค ดังนั้นควรปรับไฟให้เหมาะสม

2. ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงผิดเกรด
เช่น เครื่องยนต์ระบุให้ใช้น้ำมันที่มีออกเทนนัมเบอร์สูง ซึ่งได้แก่น้ำมันซุปเปอร์ แต่ไปใช้น้ำมันธรรมดาซึ่งมีค่าออกเทนนัมเบอร์ต่ำ เครื่องยนต์จะมีอาการน็อคทันที ถ้าสังเกตฟังเสียงเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะเร่งเครื่องยนต์ อาการน็อคเกิดรุนแรง

เจ้าของรถยนต์บางรายต้องการประหยัดรายจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยหันมารใช้น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมดาและปรับไฟให้อ่อนลงเพื่อชดเชยอาการน็อคให้น้อยลง แต่ผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายในนั้นเรามองไม่เห็น ซึ่งจะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง…

(Visited 2,138 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.