เครื่องยนต์เย็นเกินไป จะทําให้ ..รถยนต์?

0

เครื่องยนต์เย็นเกินไป จะทำให้ เครื่องยนต์ทำงานหย่อนประสิทธิภาพลง จากการที่ เครื่องยนต์เย็นเกินไป จะทําให้ เครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มที่ จะทำให้ สินเปลือกน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย ถ้าอุณหภูมิของเครื่องรถยนต์ต่ำกว่าปกติอยู่ แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

เครื่องยนต์เย็นเกินไป  จะทําให้เครื่องยนต์อาจพังได้ สาเหตุ

1. เทอร์โมสตัทชำรุด
ในกรณีเช่นนี้เทอร์โมสตัทจะเปิดอยู่ตลอดเวลา น้ำหล่อเย็นจะไหลเวียนได้เต็มที่ ทำให้ไม่สามารถควบคุมอุณณหภูมิของน้ำหล่อเย็นได้ ควรเปลี่ยนเทอร์โมสตัทใหม่

2. เครื่องรถยนต์ไม่มีเทอร์โมสตัท
อาจเนื่องมาจากลืมใส่กลับเข้าไปหรือถอดออกโดยตั้งใจ เครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โมสแตตจะไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นได้

3. เทอร์โมสตัททำงานผิดพลาด
เนื่องจากการปิดและเปิดวาวล์วเทอร์โมสแตตใช้อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเป็นตัวควบคุม บางครั้งวาล์วเทอร์โมสตัทเปิดออกในขณะที่อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นยังไม่สูงพอ ทำให้การไหลเวียนของน้ำในระบบมากเกินไป เครื่องยนต์จึงเย็นจัด เทอร์โมสตัทลักษณะนี้อาจปรับแต่งใหม่ให้ทำงานถูกต้องได้หรือเปลี่ยนใหม่

4. อากาศเย็นจัดเกินไป
บางครั้งในฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศหนาวจัด ความร้อนจากเครื่องยนต์จะระบายออกสู่บรรยากาศภายนอกได้อย่างรวดเร็วทำให้เครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิต่ำตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โมสแตต

 

 

5. เกจวัดอุณหภูมิเสีย
บางครั้งเกจอ่านอุณหภูมิต่ำตลอดเวลาทั้งๆ ที่อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นค่อนข้างสูงก็ตาม  ควรเปลี่ยนเกจใหม่

6. หม้อน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป
ทำให้ความร้อนระบายออกได้มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ที่ไม่มีเทอร์โมสตัท อุณหภูมิเครื่องยนต์จึงต่ำตลอดเวลา

(Visited 1,588 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.