เครื่องยนต์รถเบนซินต่างกับดีเซลอย่างไร

0

เครื่องยนต์รถเบนซินต่างกับดีเซลอย่างไร ความแตกต่างระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน(แก๊สโซลีน)และเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งสองประเภท สามารถสรุปได้ 4 ข้อใหญ่ได้ดังนี้เครื่องยนต์รถเบนซินต่างกับดีเซลอย่างไร

     1. การส่งเชื้อเพลิงและการจุดระเบิด
ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน น้ำมันและอากาศผสมกันนอกกระบอกสูบคือในคาร์บูเรเตอร์และในท่อไอดี ส่วนผสมดังกล่าว ถูกดูดเข้ากระบอกสูบในจังหวะดูดและถูกอัดในจังหวะอัด ส่วนผสมจะจุดระเปิดและเผาไหม้โดยประกายไฟจากหัวเทียน
ในเครื่องยนต์ดีเซล อากาศอย่างเดียวที่ดูดหรืออัดเข้ากระบอกสูบ เมื่ออากาศภายในกระบอกสูบถูกอัดในจังหวะอัด ทำให้อากาศมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้น หัวฉีดจะฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ากระบอกสูบและผสมกับอากาศร้อนเกิดการจุดระเบิดและเผาไหม้ จะเห็นว่าน้ำมันเชื้อเพลิงผสมกับอากาศภายในกระบอกสูบ

ดังนั้นในเครื่องยนต์ดีเซลจึงไม่มีคาร์บูเรเตอร์และหัวเทียนสำหรับจุดระเบิดแต่มีหัวฉีดให้น้ำมันเป็นฝอยโดยอาศัยแรงดันจากปั๊ม

     2. อัตราส่วนกำลังอัด
อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ดีเซลจะสูงกว่าเนื่องจาก จังหวะอัดในกระบอกสูบต้องใช้อัตราส่วนที่สูงๆ เพื่อให้อากาศที่ถูกอัดมีอุณหภูมิสูงมากพอทีจะจุดระเบิดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้ามาได้ ส่วนอัดตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนทีใช้กันต่ำกว่าของดีเซล สาเหตุสำคัญคือส่วนผสมน้ำมันและอากาศเมื่อถูกอัดด้วยอัตราส่วนสูงๆจะเกิดการจุดระเบิดก่อนเกิดประกายไฟที่หัวเทียน จึงเกิดแรงดันสวนทางเคลื่อนที่ของลูกสูบเรียกว่าน็อค

     3. การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์
ได้กล่าวมาแล้วว่าอัตราส่วนกำลังของเครื่องยนต์ดีเซลมีค่าสูง จึงทำให้แรงดันในกระบอกสูบเนื่องจากการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีค่าสูงตามไปด้วย ดังนั้นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ดีเซล เช่น ลูกกสูบกระบอกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง แบริ่ง เป็นต้น จะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ส่วนสำคัญอีกชิ้นคือหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงต้องได้ขนาดเหมาะสมกับการเผาไหม้เมื่อรวมตัวกับอากาศรอนภายในกระบอกสูบ จึงทำให้เครื่องยนต์ดีเซลมีราคาแพงและน้ำหนักมากกว่าเครื่องยนต์แก็สโซลิน

     4. ชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดให้พลังงานเมื่อการเผาไหม้ออกมาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปริมาณอะตอมของไฮโดรเจนภายในโมเลกุล ถ้ามีอะตอมไฮโดรเจนมากจะให้พลังงานที่มากกว่า น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลมีอุณหภูมิของจุดติดไฟต่ำ และให้พลังงานมากกว่าน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนอกจากนี้ราคายังถูกกว่าอีกด้วย น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลคือน้ำมันโซล่า ส่วนที่ใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนคือน้ำมันเบนซิน

ข้อดีข้อเสียของเครื่องยนต์เบนซินกับดีเซล

•••  ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง  :  ดีเซลประหยัดกว่า
••
เวลาการใช้งานก่อนการบำรุงรักษา  :  ดีเซลนานกว่า
••
ทำงานสม่ำเสมอ     :  ดีเซลดีกว่า
••
เวลาก่อนเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น   :  ดีเซลดีกว่า
••
ประสิทธิภาพ    :  ดีเซลสูงกว่า
••
น้ำหนักต่อกำลังม้า    :  แก๊สโซลีนเบากว่า
••
ราคาเครื่องยนต์   :  แก๊สโซลีนถูกกว่า
••
สตาร์ทเครื่องยนต์เมื่ออากาศเย็น  :   แก๊สโซลีนง่ายกว่า
••
อัตราเร่ง     :   แก๊สโซลีนเร่งได้เร็วกว่า
••
จำนวนรอบสูงสุด/นาที     :   แก๊สโซลีนสูงกว่า

 

(Visited 81,378 time, 14 visit today)

Comments

comments

Share.