เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์

1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ มี 2 เเบบ คือ ไดนาโมและอัลเตอร์เนเตอร์ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์

1) ไดนาโม

ทำหน้าที่กำเนิดกระเเสไฟฟ้าเพื่ออัดไฟให้แก่เเบตเตอรี่ โดยไดนาโมจะเริ่มกำเนิดกระเเสไฟฟ้าที่ใช้ในการอัดไฟนี้ ที่ความเร็วของเครื่องยนต์มากกว่าตอนเดินเครื่องปกติเท่านั้น ไดนาโมประกอบด้วยฝาครอบนอก ลักษณะเป็นทรงกระบอก เเละมีขดลวดเเม่เหล็กไฟฟ้า2 ชุดเรียกว่าฟิลด์ คอยด์ (field coils) ติดอยู่ภายใน ระหว่างขดลวด 2 ชุดนี้จะมีขดลวดทองเเดงอีกหลายชุดประกอบกันเรียก อาร์เมเจอร์ ป็นเเกนกล่งของไดนาโม

ที่ปลายของอาร์เมเจอร์มีลักษะคล้ายปลอกทองเเดงซึ่งเป็นจุดรวมของปลายขดลวด เรียก คอมมิวเตเตอร์(commutator) เมื่อสายพานใบพัดหม้อน้ำฉุดให้อาร์เมเจอร์หมุนในสนามเเม่เหล็กฟิลด์คอยล์ เเละกำเนิดเป็นกระเเสไฟฟ้าไหลจากคอมมิวเตเตอร์ผ่านชิ้นส่วน 2 ชิ้นเรียก ถ่านบรัช  (carbo brushes) ซึ่งถูกกดให้เเตะกับคอมมิวเตเตอร์ตลอดเวลาโดยสปริง เเล้วกระเเสไฟฟ้าที่กำเนิดขึ้นจะไหลจากถ่านบรัชไปยังเเบตเตอรี่ ดังนั้นถ้าถ่านบรัชนี้สึกหรือสายพานใบพัดหม้อน้ำหย่อนไป ไดนาโมจะไม่ทำงาน ไดนาโมมีกำลัวกำเนิดไฟฟ้าไม่เกิน 30 เเอมป์ เเละมีรอบหมุนได้ไม่เกิน 6000 รอบต่อนาที

2) อัลเตอร์เนเตอร์

เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระเเสสลับ เกิดจากการหมุนของอาร์เมเจอร์เหมือนไดนาโม เเต่มีการพันขดลวดอยู้ข้างนอกอาร์เมเจอร์เเละขดลวดจะอยู่กับที่ไม่หมุนตามไปด้วยทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 30 เเอมป์ เเละมีรอบหมุนได้เร็วถึง 12000 รอบต่อนาที พร้อมทั้งระบบควบคุมการเกิดกระเเสไฟฟ้าอยู่ในตัวเอง

(Visited 960 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.