เกจ์วัด..ที่ใช้เตือนสภาพต่างๆของรถที่ควรมี

0

เกจ์วัด ในรถยนต์ส่วนมากนั้นที่แผงหน้าปัทม์มักจะมีเกจ์บอกความเร็วรถ (speedometer) เกจ์บอกปริมาณน้ำมัน (fuel gauge) และไฟเตือนบอกความดันน้ำมันเครื่อง (oil pressure) แต่ไฟเตือนพวกนี้จะติดก็ต่อเมื่อมีบางอย่างเริ่มเสียไปแล้ว

ดังนั้นทางที่ดี เราควรที่จะมีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถบอกให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดการเสียของเครื่องยนต์หรือชิ้นส่วนบางอย่าง ตำแหน่งการติดตั้งสำหรับหน้าปัดใหม่ๆ ที่เพิ่มนั้นควรจะติดไว้ที่ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย โดยไม่ต้องชำเลืองตามอง ทางที่ดีแล้วควรที่จะติดตั้งตามแนวยาวของหน้าปัดเดิม แต่อย่าติดในตำแหน่งที่พวงมาลัยหรือก้านพวงมาลัยบังอยู่

เกจ์วัด..ที่ใช้เตือนสภาพต่างๆของรถที่ควรมี

1. แอมมิเตอร์ (Ammeter)
จุดประสงค์ใหญ่คือแสดงการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่หรือดิสชาร์จแบตเตอรี่ ทำนองเดียวกันมันยังสามารถบอกได้ถึงว่าวงจรไฟและส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหลือเป็นอย่างไรได้อีกด้วย

 • การเช็คระบบการชาร์จไฟ
  ถ้าระบบการชาร์จไฟทำงานปกติ และแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ดี เราเร่งเครื่องให้รถวิ่งประมาณ 50 ก.ม./ช.ม. เข็มของแอมมิเตอร์จะต้องชี้ระหว่าง 20 – 30 แอมปแปร์ทางด้านบวก (โดยที่เรายังไม่เปิดไฟต่างๆ หรือที่ปัดน้ำฝนเลย) หลังจากนั้นไม่กี่นาทีอัตราการเคลื่อนที่ของเข็มจะลดลง และเมื่อวิ่งไปไม่กี่ก.ม. เข็มจะต้องอยู่ระหว่าง 0-5 แอมแปร์ทางด้านบวก (charge) เมื่อเราวิ่งประมาณ 50 ก.ม./ช.ม. เข็มจะต้องไม่ชี้ไปทางลบ discharge เลยถึงแม้ว่าเราจะเปิดไฟหน้าและที่ปัดน้ำฝน แต่ถ้าเข็มเลยไปทางลบ ให้เช็คสายพานว่าตึงพอไหม ถ้าตึงพอก็ให้เช็คเยนเนอเรเตอร์ (generator) หรือเช็คโวลเต็จ
 • การเช็คระบบไฟในรถ
  ไฟเลี้ยว เปิดสวิทช์ทิ้งไว้ แต่ไม่สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดไฟเลี้ยวทีละข้าง แล้วดูที่แอมมิเตอร์เข็มจะต้องชี้ด้านลบ discharge เท่ากัน ในกรณีที่ไม่เท่ากัน อาจเกิดจากหลอดไฟ สายไฟ หรือการลงดินไม่ดี
 • ที่ปัดน้ำฝน
  ทำให้กระจกหน้าเปียกแล้วเปิดสวิทช์ เข็มของแอมมิเตอร์จะต้องอยู่คงที่ ยกเว้นตอนที่ที่ปัดน้ำฝนเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่เมื่อตอนสุด ซึ่งเข็มจะขยับเพียงเล็กน้อย ในกรณีที่เข็มสั่นตลอดเมื่อเปิดที่ปัดน้ำฝน หรือเข็มเคลื่อนไปในทางลบ (discharge) เรื่อยๆ เกิดจากเมคแคนิซึม (mechanism) ของที่ปัดน้ำฝนพลาด

2. เกจ์บอกสภาพของแบตเตอรี่ (Battery condition indicator)
เนื่องจากแอมมิเตอร์เป็นเพียงตัวบอกถึงการชาร์จ หรือดิสชาร์จ (discharge) เข้าแบตเตอรี่ และเครื่องมือที่ใช้อยู่กินไฟมากหรือน้อยกว่าที่เยนเนอเรเตอร์ (generator) ให้ไฟออกมา แต่ยังไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่ตอนนี้ถูกชาร์จอยู่ในสภาพดีหรือยัง

 • ในการเช็คว่าแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ในสภาพดีแล้วทำได้โดยใช้โวลท์มิเตอร์ หรือ battery condition indicator โดยทั่วไปแล้ว indicator ตัวนี้จะมีขีดซึ่งบอกค่าระหว่าง 11 โวลท์ถึงประมาณ 15 โวลท์กว่า โดยช่วงที่ต่ำกว่า 13 โวลท์ มักจะเขียนไว้ว่า “off charge” ถ้าเข็มชี้อยู่ในช่วงต่ำกว่า 13 โวลท์นี้ เมื่อตอนเปิดสวิทช์แสดงว่าแบตเตอรี่นี้ให้แรงดันออกมาน้อยไป แต่ถ้าเมื่อตอนวิ่งแล้วเข็มเกิน 15 โวลท์ แสดงว่าชาร์จไฟมากไป (over charge) และถ้าเข็มชี้ช่วง 13 ถึง 15 โวลท์ (on charge) แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพที่ดี

3. เกจ์วัดความดันน้ำมันเครื่อง (Oil pressure guage)
ในรถส่วนมากมักจะมีแต่ไฟเตือนเมื่อความดันของน้ำมันเครื่องตกลงมาถึงค่าๆหนึ่ง ซึ่งปกติจะประมาณ 5-10 psi (บางคันก็สูงกว่านี้) แต่ในขณะที่ความดันตกลงมาเรื่อยๆ นั้นอาจจะมีการเสียหายอย่างมากมายเกิดขึ้น โดยปกติแล้วความดันควรจะอยู่ระหว่าง 45 ถึง 60 psi เมื่อรถวิ่งและขณะที่รถซึ่งสตาร์ทเครื่องแล้วจอดอยู่กับที่ ความดันควรอยู่ระหว่าง 20 ถึง 25 psi

 • Oil pressure guage นี้จะทำให้เราทราบได้ทันทีว่าแรงดันเริ่มลดลงในกรณีที่ลดลงขณะที่ขับอยู่ ให้หยุดเครื่องทันทีและลงมาสำรวจดูปริมาณน้ำมันเครื่อง และดูว่าน้ำมันเครื่องยังสะอาดอยู่หรือเปล่า ในกรณีที่เครื่องเย็น เข็มอาจจะชี้สูงกว่าปกติ ในช่วงนี้อย่าขับหรือเร่งเครื่องมากเกินไปจนกระทั่งเข็มชี้อยู่ในช่วงปกติ

4. เกจ์ความร้อน (Water temperature gauge)
เกจ์ความร้อนนี้จะเป็นตัวเตือนก่อนเพื่อนในกรณีที่เครื่องร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป หลังจากสตาร์ทและวิ่งไปแล้วเป็นระยะทางประมาณ 4 ก.ม. เข็มความร้อนควรจะชี้อยู่ในช่วงปกติ ซึ่งมีค่าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 80-85 องศา หรืออาจจะสูงกว่านั้นเล็กน้อยแต่จะต้องไม่ถึงขีดแดง

 • ในกรณีที่เข็มชี้ผิดปกติไปเมื่อวิ่งอยู่บนทางที่รถไม่ติดให้หยุดรถและสำรวจหม้อน้ำทันที ในกรณีที่เทอร์โมสตัท ยังทำงานปกติอาจเกิดเพราะสายพานขาด หรือหม้อน้ำรั่วหรือฝาครอบพัดลมอาจจะแตก ควรปล่อยให้เครื่องเย็นลงเองก่อน เปิดฝาครอบหม้อน้ำ เติมน้ำลงไป (ถ้าเป็นไปได้ ควรเป็นน้ำร้อน) แต่ในกรณีฉุกเฉินอาจใช้น้ำทำความสะอาดกระจกหน้า

5. เกย์วัดรอบ (Tachometer)
เกจ์วัดรอบนี้จะแสดงจำนวนรอบของเพลาข้อเหวี่ยง(crankshaft) ต่อนาที โดยมากแล้วจะถูกต้องมากกว่าเกจ์วัดที่ติดมากับรถ ซึ่งบอกจำนวนรอบอย่างหยาบๆ จุดประสงค์ของการติดเกจ์วัดรอบ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการเปลี่ยนเกียร์ ถ้าต้องการประหยัด ช่วงการเปลี่ยนเกียร์มักตกอยู่ในช่วง 2,000-3,000 รอบต่อนาที หรือถ้าต้องการกำลังมากก็มักจะเปลี่ยนที่รอบ ซึ่งให้กำลังมากที่สุด โดยที่รถแต่ละคันจะมีค่ารอบไม่เท่ากัน (ควรดู specification ของรถ)

 • เกจ์ดรอบนี้มักจะมีช่วงขีดเป็นสีแดงซึ่งจะเป็นเขตที่รอบเครื่องสูงมาก ปกติแล้วไม่ควรเร่งหรือลากเกียร์ให้ถึงเขตแดงนี้ เพราะจะทำให้เครื่องหมุนรอบจัดเกินไป

6. เกจ์วัดสูญญากาศ (Vacuum guage)
จะบอกให้ทราบถึงสภาพของเครื่องยนต์โดยมากจะบอกเป็นนิ้วของปรอท (in-Hg) ซึ่งเป็นค่าความแตกต่างของแรงดันระหว่างอากาศข้างนอกและภายในท่อดี (inlet manifold) เกย์ชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นช่วงที่มีสีต่างๆกัน เมื่อเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่ดีที่ idle speed (start เครื่องโดยไม่วิ่ง) เข็มจะต้องชี้อยู่ระหว่าง 17-21 in-Hg (โดยมากมักเป็นช่วงสีเขียว) ถ้ารถวิ่งเข็มควรชี้ในช่วง 10-18 in-Hg โดยยิ่งสูงยิ่งดี (มักเป็นช่วงสีน้ำเงิน) ในกรณีที่เข็มชี้ต่ำกว่าที่กล่าวมาแสดงว่าตั้งอ่อนไป หรือ compression ratio ลดลง แต่ถ้าเข็มส่ายไปมาแสดงว่าการจุดระเบิดผิดพลาดหรือไม่ระเบิดหรือแรงดันของลูกสูบลดลงในกรณีที่เข็มต่ำมากๆ แสดงว่าท่อไอดีรั่ว

ต่อไปเราพิจารณาดูว่า ถ้าเข็มชี้ในแต่ละช่วงของ vacuum guage จะหมายถึงอะไร
อ่านและทำความเข้าใจกับเกย์วัดสุญญากาศ เมื่อเข็มชี้ตำแหน่งต่างๆ

 • เข็มสั่นอย่างเร็วไปมาในช่วง 14 และ 19 in-Hg แสดงว่า valve guide ลึก
 • เข็มชี้ต่ำกว่าประมาณ 3 – 5 in-Hg แสดงว่า หน้าทองขาว (contact breaker) ลึก
 • อ่านได้ต่ำกว่า 5 in-Hg ตลอดโดยเข็มไม่สั่นเลย แสดงว่า ท่อไอดี หรือปะเก็นคาร์บิวเรเตอร์รั่ว
 • ถ้าเข็มตกมาที่ 0 และหมุนไป 22 in-Hg แสดงว่าแหวนลูกสูบสึกหรอ
 • เข็มแกว่งไปมาในช่วง 5 ถึง 19 in-Hg อาจเกิดจากแรงดันในห้องเผาไหม้ลดลงมากกว่าหนึ่งสูบขึ้นไป
 • อ่านได้ระหว่าง 8 ถึง 14 in-Hg แสดงว่า valve timing ผิดพลาด
 • เข็มสั่นไปมาขณะเร่งเครื่องเกิดเพราะสปริงวาล์วอ่อน
 • ถ้าเข็มชี้สูงปกติ (17-21 in-Hg) แสดงว่าไส้หม้อกรองอากาศสกปรก

 

(Visited 9,498 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.