อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน แก้ไขได้อย่างไร

0

อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน ตามปกติแล้วในอ่างน้ำมันหล่อลื่นไม่ควรมีน้ำเข้าปะปน การสังเกตว่ามีน้ำในอ่างน้ำมันหล่อลื่นหรือไม่ อาจทำได้โดยดึงก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นออกมา ถ้าพบว่ามีคราบน้ำติดอยู่แสดงว่าในอ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปนอยู่

ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อเครื่องยนต์ สาเหตุที่ทำให้อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน อาจเนื่องมาจากการรั่วไหลของน้ำ เข้าไปตามจุดต่างๆ ของเครื่องยนต์ได้

อ่างน้ำมันหล่อลื่นมีน้ำปะปน

1.  ปะเก็นฝาสูบฉีกขาดหรือเสื่อมคุณภาพ
ทำให้น้ำหล่อเย็นรั่วไหลผ่านปะเก็นเข้าสู่อ่างน้ำมันหล่อลื่น ควรเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบใหม่

2. เสื้อสูบมีรอยร้าว
น้ำหล่อเย็นจะรั่วไหลผ่านรอยร้าวเข้าสู่อ่างน้ำมันหล่อลื่น การเกิดรอยร้าวที่เสื้อสูบแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่ค่อนข้างหนักของเครื่องยนต์ การแก้ไขต้องเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่

3. แป้นเกลียวฝาสูบหลวม
ทำให้ฝาสูบเผยอออกจากเสื้อสูบ น้ำหล่อเย็นจึงรั่วไหลเข้าอ่างน้ำมันหล่อลื่นได้ ควรตรวจสอบและขันเป็นเกลียวให้แน่น

4. ในกรณีที่รถยนต์จอดแช่น้ำ
หรือวิ่งลุยน้ำเป็นเวลานาน ๆ อาจมีน้ำซึมเข้าไปในเครื่องยนต์ได้ ควรถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกแล้วเปลี่ยนใหม่

 

(Visited 295 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.