อุปกรณ์และการทำงานของ รถติดแก๊ส CNG

0

ใครที่คิดจะหันมาคบกับแก๊ส หรือคบกับแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมควรจะทำความรู้จักกับอุปกรณ์แก๊สกันหน่อย ว่าอะไรเป็นอะไรมีหน้าที่ และหน้าตาเป็นประการใด เผื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ หรือแม้จะแก้ไขไม่ได้ก็ยังบอกกับช่างถูกว่าตัวไหนมีปัญหา

สำหรับอุปกรณ์แก๊สที่จะกล่าวถึงในครั้งนี้ จะเป็นอุปกรณ์ของระบบหัวฉีดของ รถติดแก๊ส cng เพราะยุ่งยากและมากเรื่องกว่าพวกแก๊ส LPG แม้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จะคล้ายกันก็ตาม ซึ่งหากรู้จักของยากแล้วพวกง่าย ๆ ก็จะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจิ๊บไป

อุปกรณ์และการทำงานของ รถติดแก๊ส CNG

 ➡   กล่อง ECU (Electronic Control Unit)
หน้าที่หลักของกล่อง ECU รถติดแก๊ส cng คือคอยควบคุมการทำงานของหัวฉีดแก๊ส และสั่งการทำงานของหัวฉีดแก๊ส จากการรับสัญญาณ Sensor เดิม ของเครื่องยนต์ เช่น TPS ความเร็วรอบเครื่องยนต์อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ และ MAP โดยการส่งสัญญาณไปยัง Emulator หรือหัวฉีดให้ตัดต่อการทำงานของหัวฉีดเครื่องยนต์ รวมทั้งควบคุมการทำงานของ Solenoid หม้อต้ม กับ Solenoid High Pressure และส่งสัญญาณไปยังสวิทช์แก๊ส เพื่อแสดงสถานะต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาในรูปของดวงไฟ

สำหรับวิธีตัดการทำงานของหัวฉีดน้ำมันมีด้วยกันอยู่ 2 วิธี คือ
1. ตัดไฟขั้วบวกของหัวฉีด โดยการใช้รีเลย์
2. ตัดไฟขั้วลบของหัวฉีด โดยการใช้กล่อง Emulator หรือ ECU แก๊ส

 ➡   Emulator
หน้าที่หลักของตัว Emulator ควบคุมการตัด-ต่อสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งไปยังหัวฉีดน้ำมันโดย ECU แก๊สจะส่งสัญญาณไปยัง Emulator ให้ควบคุมการตัด-ต่อหัวฉีดน้ำมัน คือ ในกรณีที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมัน Emulator จะตัดการทำงานของหัวฉีดน้ำมันอย่างอัตโนมัติ โดยมีหน้าที่รับสัญญาณไฟบวก (ขั้วลบของหัวฉีด) แล้วนำสัญญาณออกไปลง Ground ที่ ECU ของเครื่องยนต์ แต่ถ้า ECU แก๊สมี Emulator ในตัว ก็จะนำสัญญาณดังกล่าวไปประมวลผล เพื่อควบคุมหัวฉีดแก๊สต่อไป

โดยปกติแล้ว Emulator จะมีปลั๊กสำหรับต่อสายไฟ ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 สายด้วยกัน สายแรกนั้นเป็นสายไฟที่ต่อเข้ากับหัวฉีดน้ำมัน และ ECU เครื่องยนต์ ส่วนสายที่สองเป็นสายไฟต่อเข้ากับ ECU แก๊ส

 ➡   High Pressure Solenoid
High Pressure Solenoid หรือโชลินอยด์แก๊สแรงดันสูง มีหน้าที่หลัก คือ ควบคุมการเปิด-ปิดแก๊สในท่อแรงดันสูงก่อนที่จะเข้าหม้อต้ม ซึ่ง Solenoid จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการส่งสัญญาณไฟบวกมาจาก ECU แก๊ส ซึ่งตามปกติแล้ว Solenoid High Pressure จะมีสายไฟอยู่ 2 เส้น โดยเส้นแรกเป็นไฟบวกต่อเข้ากับ ECU แก๊ส ส่วนสายไฟอีกเส้นที่เหลือเป็นไฟลบสำหรับต่อลงดิน

 ➡   Switch Gas
Switch Gas มีหน้าที่หลักในการรับสัญญาณจาก ECU แก๊ส เพื่อแสดงสถานะของการใช้น้ำมัน หรือการใช้แก๊ส รวมทั้งบอกปริมาณของแก๊สด้วย โดยจะแสดงผลออกมาในรูปของไฟ LED ซึ่งสายของ Switch Gas จะมีสายไฟออกมาเพียงเส้นเดียว สำหรับพ่วงต่อกับตัว ECU แก๊ส

 ➡   เกจ์วัดแรงดัน
หน้าที่ของเกจ์วัดแรงดันคือแสดงค่าของแรงดัน (bar) ที่มีอยู่ในท่อแรงดันสูง และส่งสัญญาณไปยัง ECU แก๊ส เพื่อแสดงปริมาณแก๊สที่ Switch Gas ในรูปของดวงไฟ LED และโดยทั่วไปเกจ์วัดแรงดันจะต่อสายไฟไปยัง ECU แก๊สเพียงเส้นเดียว

 ➡   Pressure Sensor
มีหน้าที่วัดค่าความแตกต่างของแรงดันแก๊ส ระหว่างภายในหม้อต้มกับหัวฉีด แล้วส่งสัญญาณไปยัง ECU แก๊ส ทั้งนี้เพื่อควบคุมหม้อต้มให้สามารถจ่ายแก๊สออกไปยังหัวฉีดตามที่เครื่องยนต์ต้องการ

 ➡   ชุดหัวฉีดแก๊ส
หน้าที่ของหัวฉีด รถติดแก๊ส cng คือการฉีดแก๊สเข้าไปผสมกับอากาศในท่อร่วมไอดี โดย ECU แก๊สจะทำหน้าที่ควบคุมและกำหนดปริมาณในการฉีดแก๊ส ภายในของชุดหัวฉีดแก๊สนี้จะประกอบด้วยตัว Solenoid จำนวนเท่ากับหัวฉีด เมื่อมีสัญญาณฟ้าที่ส่งมาจาก ECU แก๊สไปยังชุดหัวฉีดแก๊ส ตัว Solenoid ก็จะจัดการเปิดแก๊สให้ผ่านไปยังหัวฉีด โดยจะมีตัว Solenoid ติดอยู่ที่หัวฉีดหัวละ 1 ตัว ดังนั้นสายไฟจึงมีจำนวนคู่เท่ากับจำนวนหัวฉีด

 ➡   Sensor วัดรอบ
Sensor วัดรอบมีหน้าที่ในการวัดค่าความเร็วรอบของเครื่องยนต์ แล้วส่งสัญญาณ Pulse ไปยัง ECU แก๊ส เพื่อควบคุมการเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊สอย่างอัตโนมัติ โดยทั่วไปแล้วสัญญาณวัดรอบของเครื่องยนต์ จะสามารถหาได้จากสายวัดรอบโดยตรงของเครื่องยนต์ หรือสายไฟจากหัวฉีดก็ได้ ซึ่งเราจะเอาเฉพาะสายสัญญาณที่เป็น Pulse (Output) หรือ Volt ต่อเข้ากับ ECU แก๊ส เพียงเส้นเดียวเท่านั้น

 ➡   TPS (Throttle Position Sensor)
ทำหน้าที่เป็นตัววัดค่าตำแหน่งของลิ้นเร่ง แล้วส่งสัญญาณไปยัง ECU แก๊ส ให้รับทราบ ซึ่งตามปกติแล้วเราจะเอเฉพาะสายที่เป็นสัญญาณ TPS ต่อเข้ากับ ECU Gas เพียงเส้นเดียวเท่านั้นเอง

 ➡   Oxygen Sensor
ทำหน้าที่วัดปริมาณอ๊อกซิเจนที่ออกมาจากไอเสีย แล้วส่งสัญญาณไปยัง ECU แก๊ส สำหรับใช้เป็นข้อมูลสำหรับควบคุมในการเพิ่มหรือลดส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศ ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของเครื่องยนต์ การเชื่อมต่อนั้นจะใช้เฉพาะสายเพียงเส้นเดียวที่เป็น Pulse ต่อเข้ากับ ECU แก๊ส

 

 

 ➡   ถัง รถติดแก๊ส CNG
ถังบรรจุแก๊ส NGV แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน

  • NGV 1 ทำจากเหล็ก รีดและอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน มีน้ำหนักมากแต่มีราคาถูก
  • NGV 2 ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมและไฟเบอร์ มีการเสริมแรงถังด้วยไฟเบอร์พันรอบ ซึ่งมีน้ำหนักของถังเบากว่าถังเหล็ก
  • NGV 3 ทำจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมและไฟเบอร์ มีการเสริมแรงถังด้วยไฟเบอร์พันมิต มีน้ำหนักต่ำลงมาอีกระดับหนึ่ง
  • NGV 4 ทำจากไฟเบอร์ผสม โดยใช้เฉพาะไฟเบอร์รับแรงเพียงอย่างเดียว โดยมีน้ำหนักเบาที่สุด แต่ก็มีราคาสูงด้วยเช่นกัน

สำหรับบ้านเรานิยมใช้ถังเหล็กถึงแม้จะมีน้ำหนักเยอะ แต่มีราคาถูกและขนาดกะทัดรัดกว่าถังที่ทำจากวัสดุอื่น  เนื่องจากถ้าจะทำให้มีความแข็งแรงสามารถรับความดันได้สูงเท่าถังเหล็ก ต้องทำให้เนื้อถังมีความหนามากกว่าเหล็ก ทำให้ขนาดถังมีขนาดใหญ่กว่าถังเหล็กในปริมาณบรรจุแก๊สเท่ากัน

เจ้าของรถที่นำมาดัดแปลงใช้ระบบแก๊สร่วมกับระบบน้ำมัน ต้องทำใจด้วยว่าอายุใช้งานจะไม่ยาวนานนัก อย่างน้อยก็ไม่ยาวนานเท่ารถยนต์ใช้น้ำมัน และจะต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ การเลือกผู้ติดตั้ง และเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ก็สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีค่าเท่ากับทรัพย์สินคือรถ 1 คัน และชีวิต (ยังไม่รวมรถของคนอื่น และชีวิตหรือร่างกายของคนอื่น) และหากใช้รถไม่มากนักในชีวิตประจำวัน ก็ไม่สมควร “ตามแห่” ไปดัดแปลงรถยนต์ให้ใช้แก๊สด้วยเพราะต้องใช้เวลานานกว่าจะคุ้มค่าราคาที่ติดตั้งมา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสารยานยนต์ ปีที่ 46 มกราคม 2557

(Visited 2,330 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.