ห้องส่งกำลังเปลี่ยนเกียร์ยาก

0

ห้องส่งกำลังเปลี่ยนเกียร์ยาก ในขณะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ใดเกียร์หนึ่งไปเป็นเกียร์อื่น ๆ อาจกระทำยากเป็นบางเกียร์ หรือทุกเกียร์

ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากในขณะเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ใดเกียร์หนึ่งไปเป็นเกียร์อื่นๆ อาจกระทำยากเป็นบางเกียร์ หรือทุกเกียร์ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก

ห้องส่งกำลังเปลี่ยนเกียร์ยาก

  • คลัทซ์ไม่ได้ถูกปลดออกหรือปลอดออกไม่เต็มที่ในขณะเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งอาจเนื่องมาจากระยะฟรีของแป้นคลัทช์มากเกินไป  ควรปรับแต่งใหม่ให้เหมาะสม
  • เฟืองถอยหลังเลื่อนไปมาบนร่องเพลาด้วยความฝืดสูง ควรทำความสะอาดร่องเพลา หรือเปลี่ยนเพลาหรือเฟืองใหม่
  •  กลไกเปลี่ยนเกียร์สึกหรอหรือปรับแต่งไม่เหมาะสม ควรปรับแต่งใหม่ให้เหมาะสม
  • กลไกเปลี่ยนเกียร์ขาดการหล่อลื่น

  • ร่องเพลาบนเพลาส่งกำลังออกบิดเบี้ยวจนเฟืองถอยหลังเลื่อนไปมาได้ยากเนื่องจากความฝืด
  • ก้ามปูสำหรับเปลี่ยนเกียร์งอจนเสียศูนย์
  •  ชุดซินโครเมชเสียหาย ควรเปลี่ยนใหม่หรือชิ้นส่วนที่เสียหาย
  • ฟันของเฟืองถอยหลังเสียหายควรเปลี่ยนใหม่
(Visited 1,282 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.