สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าปกติ

0

ตามปกติแล้ว ระดับน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องยนต์จะลดต่ำลงเมื่อใช้งานไปนาน ๆ  และจะต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นชดเชยส่วนที่หายไปให้ระดับน้ำมันหล่อลื่นอยู่ที่ขีดเต็มเสมอเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องยนต์  แต่ถ้าต้องเติมน้ำมันหล่อลื่นบ่อยเกินไปแสดงว่ามีบางสิ่งผิดปกติ  สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าปกติ ซึ่งอาจเนื่องมาจาก

สาเหตุทำไมถึง สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าปกติ

1. มีการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่นออกจากเครื่องยนต์
จุดรั่วไหลอาจเป็นที่บริเวณปะเก็นอ่างน้ำมันหล่อลื่น ปะเก็นฝาครอบวาล์ว ซีลเพลาข้อเหวี่ยง กรองน้ำมันหล่อลื่น หรือปลั๊กสวิทซ์ความดัน ควรตรวจสอบแล้วซ่อมแซมหรือเปลี่ยนปะเก็นใหม่

2. กระบอกสูบ ลูกสูบ หรือแหวนลูกสูบสึกหรอมากหรือเสียหาย
สาเหตุดังกล่าวจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปเผาไหม้ในกระบอกสูบมากกว่าปกติ  ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น  ควรคว้านกระบอกสูงใหม่  แล้วเปลี่ยนกระบอกสูบและแหวนลูกสูบใหม่โดยใช้ขนาดโตกว่าเดิม (OVERSIZE)

3. ร่องนำวาล์วสึกหรอมาก
ทำให้มีน้ำมันหล่อลื่นไหลผ่านร่องนำวาล์วเข้าไปเผาไหม้ในกระบอกสูบ เป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่น ควรเปลี่ยนร่องนำวาล์วใหม่

4. ก้านวาล์วสึกหรอมาก
ซึ่งจะมีผลคล้ายกับร่องนำวาล์วสึกหรอมาก ควรเปลี่ยนวาล์วใหม่

5. เครื่องยนต์อยู่ในสภาพร้อนจัด
ในกรณีที่ใช้งานเครื่องยนต์เป็นเวลานาน ๆ และเครื่องยนต์อยู่ในสภาพร้อนจัด จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นมากกว่าปกติ ควรแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัด จึงจะสามารถขจัดปัญหาสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นได้

(Visited 2,684 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.