สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบเกินไป

0

ถ้าความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบสูงมากเกินไป ผู้ขับขี่อาจทราบได้โดยอ่านจากเกจวัดความดัน แต่ถ้ารถยนต์ใช้ระบบสัญญาณไฟเตือนจะไม่สามารถทราบได้ เพราะสัญญาณไฟเตือนจะสว่างขึ้น ก็ต่อเมื่อความดันต่ำเท่านั้น สาเหตุที่ทำให้ความดันน้ำมันหล่อลื่นสูงมากเกินไปอาจเนื่องมาจาก

สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบเกินไป

1.  ใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงเกินไป
ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นใหม่ให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกำหนดให้ใช้

2.  ท่อน้ำมันส่วนที่ถึงจากเกจวัดความดันขึ้นไปอุดตัน
การอุดตันดังกล่าวทำให้ความดันอั้นอยู่ในบริเวณส่วนล่างของท่อน้ำมัน  ควรทำความสะอาดท่อน้ำมัน

3.  สปริงของวาล์วระบายความดันแข็งเกินไป
ทำให้ต้องใช้ความดันสูงมากจึงจะสามารถระบายความดันส่วนเกินออกไปได้  จึงทำให้ความดันของระบบสูงอยู่ตลอดเวลา  ควรเปลี่ยนหรือปรับวาล์วระบายความดันใหม่หรือเปลี่ยนสปริงใหม่

4.  วาล์วระบายความดันชำรุด
ทำให้วาล์วติดค้างไม่สามารถขยับตัวได้ ความดันส่วนเกินจึงไม่สามารถระบายออกไปได้  ความดันส่วนเกินจึงไม่สามารถระบายออกไปได้  ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนวาล์วระบายความดันใหม่

5.  เกจวัดความดันชำรุด
ทำให้อ่านค่าได้สูงตลอดเวลาทั้ง ๆ ที่ความดันของระบบเป็นปกติ  ควรเปลี่ยนเกจวัดความดันใหม่

 

(Visited 109 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.