สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป

0

สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป อาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ เพราะขาดน้ำมันหล่อลื่น อาจทำให้เครื่องยนต์พังได้ ระบบน้ำมันหล่อลื่นก็นับว่าเป็นระบบที่สำคัญมากระบบหนึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นระบบหล่อลื่นแบบความดัน คือใช้ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่นจากอ่างน้ำมันแล้ว อัดน้ำมันผ่านท่อร่วมไปหล่อเลี้ยงแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง และไหลผ่านรูเจาะในเพลาข้อเหวี่ยงไปเลี้ยงแบริ่งก้านสูบ และต่อไปยังลูกสูบและเพลาลูกเบี้ยว

ถ้าความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำเกินไป ผู้ขับขี่อาจทราบได้จากเกจวัดความดันหรือสัญญาณไฟเตือนรถยนต์ส่วนมากมักใช้สัญญาณไฟเตือนซึ่งจะสังเกตเห็นไฟกะพริบหรือสว่างขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้ผู้ขับขี่ทราบว่า ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป และอาจทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่น สาเหตุที่ทำให้ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป อาจเนื่องมาจาก

สาเหตุที่ความดันน้ำมันหล่อลื่นในระบบต่ำเกินไป

1. เครื่องยนต์มีน้ำมันหล่อลื่นน้อยเกินไป

  • ทำให้การดูดน้ำมันหล่อลื่นไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ควรเติมน้ำมันหล่อลื่นให้ถึงขีดที่แสดงว่าเต็ม (ขีดบน) โดยสังเกตการณ์ก้านวัดระดับน้ำมันหล่อลื่น

2. น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพเลวหรือใช้ไม่ถูกต้องตามกำหนด

  • น้ำมันหล่อลื่นบางยี่ห้อมีคุณภาพเลว คือเมื่ออุณหภูมิสูง น้ำมันหล่อลื่นจะใสมากเกินไป และเมื่ออุณหภูมิต่ำน้ำมันหล่อลื่นจะหนืดเกินไป ลักษณะเช่นนี้น้ำมันหล่อลื่นจะมีค่าดัชนีความหนืด (viscosity index) ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด ความหนืดของน้ำมันจะต่ำมากจนกระทั่งปั๊มน้ำมันไม่สามารถดูดน้ำมันได้เต็มที่ ความดันในระบบจึงต่ำซึ่งมักทำให้ไฟเตือนสว่างขึ้นหรือกะพริบในกรณีเช่นนี้ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูง ถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าเล็กน้อย และเลือกใช้ให้ถูกต้องตามเกรดที่กำหนด

3. หัวดูดหรือท่อดูดน้ำมันหล่อลื่นอุดตัน

  • บางครั้งอาจมีสิ่งสกปรกอุดตันในบริเวณหัวดูดหรือท่อดูด จนทำให้น้ำมันหล่อลื่นถูกดูดเข้าไม่ได้หรือเข้าไม่เพียงพอ ควรถอดออกแล้วทำความสะอาด

4. น้ำมันหล่อลื่นรั่วไหลออกตามข้อต่อบางแห่ง

  • จึงทำให้น้ำมันหล่อลื่นขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ควรซ่อมแซมหรือขันข้อต่อเหล่านั้นให้แน่น

5. สปริงของวาล์วระบายความดันอ่อนเกินไป

  • สปริงจะยุบตัวได้ง่ายที่ ความดันต่ำ ๆ จึงทำให้ความดันของระบบหล่อลื่นต่ำ อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้เปลี่ยนสปริงใหม่ หรือปรับวาล์วระบายความดันใหม่

6. ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นสึกหรอมาก

  • ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานมาเป็นเวลานาน ๆ อาจสึกหรอมากจนกระทั่งหลวมซึ่งจะเกิดช่องว่างมากเกินไประหว่างเสื้อปั๊มกับเฟืองปั๊มเอง จึงทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มต่ำลง เนื่องจากมีการรั่วไหลผ่านช่องว่างดังกล่าวมากขึ้น ความดันที่ส่งออกจากปั๊มจะต่ำกว่าปกติ กรณีเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่

 

7. แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง แบริ่งก้านสูบ และแบริ่งเพลาลูกเบี้ยวสึกหรอมาก

  • ในกรณีที่แบริ่งตามจุดสำคัญดังกล่าวสึกหรอมาก ในกรณีที่แบริ่งตามจุดสำคัญดังกล่าวสึกหรอมาก จะทำให้น้ำมันหล่อลื่นไหลออกจากแบริ่งเหล่านั้นง่ายกว่าปกติ จึงไม่เกิดการอั้นความดัน ความดันของระบบจึงต่ำกว่าปกติควรเปลี่ยนแบริ่งเหล่านั้นใหม่

8. ใช้กรองน้ำมันหล่อลื่นไม่ถูกขนาด

  • ในกรณีนี้จะเกิดกับระบบหล่อลื่นที่เป็นแบบกรองบางส่วนน้ำมันหล่อลื่นสามารถไหลผ่านกรองน้ำมันหล่อลื่นได้สะดวกมากเกินไปจนทำให้ความดันของระบบต่ำลงควรเปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่นใหม่และใช้ให้ถูกต้องตามกำหนด

9. เกจวัดความดันหรือสวิทซ์ความดันชำรุด

  • การอ่านค่าผิดปกติของเกจวัดความดันอาจเนื่องมาจากการชำรุดของเกจเอง และถ้าเป็นระบบไฟเตือนอาจเป็นเพราะสวิทซ์ความดันชำรุดก็ได้ สวิทซ์ความดันมีลักษณะเป็นปลั๊กซึ่งขันเข้ากับเครื่องยนต์และมักอยู่ใกล้กรองน้ำมันหล่อลื่น จากสวิทซ์ความดันจะมีขั้วต่อสายไฟไปยังสัญญาณไฟเตือน ถ้าสวิทซ์ความดันชำรุดหรือสกปรกมากอาจทำงานผิดพลาดควรเปลี่ยนใหม่

 

(Visited 2,258 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.