สาเหตุของอาการผิดปกติของระบบคลัตช์

2

สาเหตุของอาการผิดปกติของระบบคลัตช์ เนื่องจากคลัตช์ทำหน้าที่ต่อและตัดกำลังจากเครื่องยนต์ที่ส่งไปยังห้องส่งกำลัง ซึ่งเป็นห้องส่งแบบธรรมดา (ห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คลัตซ์) ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถควบคุมการทำงานของคลัตช์ ด้วยแป้นคลัตช์

ถ้าผู้ขับขี่ไม่เหยียบแป้นคลัตช์ จะเรียกว่าการเข้าคลัตช์ คือ กำลังจากเครื่องยนต์สามารถส่งผ่านคลัตช์ไปยังห้องส่งกำลังได้ แต่เมื่อผู้ขับขี่เหยียบแป้นคลัตช์ กำลังจากเครื่องยนต์จะถูกตัดออกซึ่งเรียกว่าการปลดคลัตช์ คลัตช์ติดตั้งอยู่ระหว่างเครื่องยนต์กับห้องส่งกำลัง อาการต่างของคลัตช์ที่มีปัญหา 

สาเหตุของอาการผิดปกติของระบบคลัตช์

คลัตช์ลื่นหรือเข้าคลัตช์ไม่สนิท
เมื่อผู้ขับขี่ยกเท้าออกจากแป้นคลัตช์ คลัตช์จะเข้ากันได้สนิทและสามารถถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังห้องส่งกำลังได้เต็มที่ แต่ถ้าคลัตช์ลื่นหรือถ่ายทอดกำลังได้ไม่เต็มที่แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติในระบบคลัตช์ สาเหตุของอาการคลัตช์ลื่นอาจเนื่องมาจาก

 • ระยะฟรีของกลไกปลดคลัตช์ไม่เพียงพอ ทำให้คลัตช์เข้ากันได้ไม่สนิท
 • ผ้าคลัตช์สึกหรอมากหรือแข็งเกินไป
 • มีน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีบนผ้าคลัตช์ทำให้เกิดการลื่นไถล
 • สปริงของแผ่นกดคลัตช์อ่อนเกินไปหรือหัก
 • ถ้าคลัตช์ใช้ระบบไฮดรอลิก แสดงว่ามีอากาศในระบบ
 • ระยะฟรีของแป้นคลัตช์ไม่เพียงพอ
 • แผ่นคลัตช์บิดเบี้ยว
 • แผ่นกดคลัตช์บิดเบี้ยว
 • นิ้วคลัตช์ติดค้าง
 • แผ่นกดคลัตชติดค้าง
 • คลัตช์ตั้งไม่ได้ศูนย์

คลัตช์ปลดออกได้ไม่เต็มที่
เมื่อเหยียบแป้นคลัตช์  คลัตช์จะจากกันเพื่อตัดการถ่ายทอดกำลัง  แต่ถ้าคลัตช์จากกันไม่เต็มที่ จะทำให้แผ่นคลัตช์ยังคงหมุนอยู่  ซึ่งทำให้การเปลี่ยนเกียร์ยากลำบาก และผ้าคลัตช์ สึกหรอเร็วกว่าปกติ สาเหตุของอาการดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก

 • มีน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีบนผ้าคลัตช์น้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีบนคลัตช์ ทำให้ผ้าคลัตช์เสื่อมสภาพและเกิดอาการพองตัวของผ้าคลัตช์ ซึ่งจะเสียดสีกับล้อช่วยแรงและแผ่นกดคลัตช์ถึงแม้จะปลดคลัตช์แล้วก็ตาม
 • มีอากาศในระบบของคลัตช์ที่เป็นระบบไฮดรอริก
 • ระยะฟรีของกดไกปลดคลัตช์มากเกินไป ทำให้เมื่อเหยียบแป้นคลัตช์แล้วไม่สามารถปลดคลัตช์ได้เต็มที่
 • สื้อหุ้มคลัตช์ไม่ได้ศูนย์
 • แผ่นคลัตช์ติดแน่นบนร่องเพลาของเพลาที่เข้าห้องส่งกำลัง  ซึ่งทำให้แผ่นคลัตช์ไม่สามารถขยับตัวได้อย่างอิสระ
 • ผ้าคลัตช์หลวมหรือฉีกขาดออกจากแผ่นคลัตช์
 • แผ่นกดคลัตช์บิดเบี้ยว  ทำให้เกิดความเสียดสีกับแผ่นคลัตช์
 • ฝาครอบคลัตช์บิดตัว
 • แขนปลดคลัตช์โค้งงอ
 • ร่องคุมของแผ่นคลัตช์ติดค้างอยู่บนร่องเพลา  ทำให้แผ่นคลัตช์ไม่เคลื่อนที่ออกห่างผิวสัมผัสของล้อช่วยแรง
 • เครื่องยนต์เดินเบาด้วยอัตราเร็วรอบสูงเกินไป

อาการสั่นของคลัตช์ในขณะเข้าคลัตช์อาจมีสาเหตุมาจาก

 • ระยะฟรีของกลไกปลดคลัตช์ไม่เพียงพอ
 • ผ้าคลัตช์สึกหรอมากหรือแข็งเกินไป
 • มีน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีบนผ้าคลัตช์
 • เสื้อหุ้มคลัตช์ไม่ได้ศูนย์
 • ผ้าคลัตช์หลวมหรือฉีกขาดออกจากแผ่นคลัตช์
 • แผ่นกดคลัตช์บิดเบี้ยว
 • ฝาครอบคลัตช์บิดตัว
 • มีการหลวมในระบบส่งกำลังหรือช่วงล่าง
 • แผ่นคลัตช์บิดตัว
 • ดุมของแผ่นคลัตช์หลวม

 คลัตช์ใช้งานไม่ได้
เมื่อคลัตช์ไม่ทำงาน  คือไม่สามารถถ่ายทอดกำลังได้เลย จะมีสาเหตุมาจาก

 • ดุมของแผ่นคลัตช์หลุดออก
 • แผ่นคลัตช์สึกหรอมากหรือฉีกขาด
 • สปริงคลัตช์หัก
 • ปรับแผ่นกดคลัตช์ไม่ถูกต้อง
 • ปรับคลัตช์หรือแป้นคลัตช์ไม่ถูกต้อง

 

(Visited 4,005 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.