สายพานรถมีเสียงดังและสั่นไปมา

1

สายพานรถมีเสียงดังและสั่นไปมา
ปัญหาของ สายพานรถมีเสียงดังหรือสั่นไปมา อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ  ดังนี้.-

  • สายพานหย่อนเกินไป สายพานหย่อนจะทำให้สายพานลื่นไถลบนมู่เล่และสั่นไปมาจนเกิดเสียงดัง ควรตั้งสายพานให้ตึงเหมาะสม
  • มู่เล่ของเพลาข้อเหวี่ยงไม่ได้ศูนย์กับมู่เล่ของปั๊มน้ำ ทำให้สายพานเบียดกับขอบมู่เล่เกิดเสียงดัง ลักษณะเช่นนี้สายพานจะขาดเร็วกว่าปกติ  ควรปรับศูนย์มู่เล่ใหม่
  • สายพานมีขนาดไม่เท่ากันตลอดเส้น บางครั้งสายพานบางชนิดมีคุณภาพต่ำอาจมีขนาดไม่เท่ากันตลอดทั้งเส้  ทำให้สายพานตึง ๆ หย่อน ๆ สลับกัน ซึ่งจะเกิดเสียงแลสั่นไปมา ควรเปลี่ยนสายพานใหม่ที่มีคุณภาพสูง
  • มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในร่องมู่เล่ ทำให้เสียดสีกับสายพานในขณะที่มู่เล่กำลังหมุน ควรทำความสะอาดมู่เล่และขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป
  • ปั๊มน้ำมีความฝืดสูงมากเนื่องจากชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดการลื่นไถลที่สายพานโดยเฉพาะในขณะเร่งเครื่องยนต์ ซึ่งจะเกิดเสียงดังรบกวน ควรเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่
  • สายพานลื่นหรือเริ่มมีรอยฉีกขาด จะเกิดการเสียดสีจนเกิดเสียงดัง ควรเปลี่ยนสายพานใหม่

 

(Visited 747 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.