วาล์วยัน ..สาเหตุและวิธีแก้ไขในรถติดแก๊ส

0

วาล์วยัน  เป็นปัญหาของรถที่ติดแก๊สส่วนใหญ่ ทำให้ห้องเผาไหม้มีความร้อนสูงกว่าการใช้น้ำมันเบนซิล (ความร้อนในห้องเผาไหม้โดยประมาณน้ำมันเบนซิล 400C แก๊ส lpg 600C แก๊ส ngv 800C )  รถที่ใช้แก๊สจึงมีการสึกหรอสูงกว่าน้ำมัน เพราะเครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมารับมือกับความร้อนระดับนี้ โดยตัวที่เป็นปัญหามากก็คือวาล์ว

คนส่วนใหญ่เข้าใจไม่ถูกต้องนักที่ว่า เมื่อใช้แก๊สแล้วทำให้วาล์วแห้ง เพราะแก๊สมีสภาพเป็นไอไม่เป็นน้ำเหมือนน้ำมันที่คอยชโลมวาล์วไม่ให้แห้ง..มันก็ช่วยได้นิดหน่อยตรงส่วนบ่าวาล์วไอดี แต่ตัวที่เป็นปัญหาสำคัญของรถติดแก๊สมันอยู่ฝั่งวาล์ลหรือบ่าวาล์วไอเสียต่างหาก

ปัญหา วาล์วยัน ..ของรถติดแก๊ส

 

 

 :mrgreen: วาล์วยัน หรือบ่าวาล์วสึก เกิดจากสาเหตุ

  • เมือแก๊สฉีดเข้าห้องเผาไหม้และจะมีความร้อนสูงมากหลังจากการจุดระเบิดในจังหวะคาย วาล์วไอเสียจะเริ่มเปิดพร้อมลูกสูบขยับเลื่อนขึ้น ดันไอเสียที่ร้อนจัดในห้องเผาไหม้ออกทางวาล์ลไอเสีย ทำให้วาล์ลและบ่าวาล์ลไอเสียที่ต้องรับความร้อนสูงมากที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊ส ทำให้เกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกติ
  • เมื่อบ่าวาล์ลมีปัญหาก็จะทำให้ระยะเปิดปิดวาล์ลไอเสียผิดพลาดหรือเรียกว่า วาล์วยัน จึงต้องมีการตั้งระยะห่างวาล์วใหม่ให้ถูกต้อง ถ้าบ่าวาล์ลสึกหรอมากคงต้องเปลี่ยนบาววาล์ลใหม่ โดยควรใช้บ่าวาล์วที่มีความแข็งแรงมากๆ เข้ามาแทนจะได้ใช้รถได้อีกนาน

 :mrgreen: วาล์วยัน หรือบ่าวาล์วสึก อาการ

  • เครื่องยนต์ถ้าเกิดอาการวาล์วยัน เครื่องยนต์จะเดินเบาสั่น และรถอืดขึ้น การออกตัวขาดความปรี๊ดปร๊าด ความเร็วปลายหดหาย  หอบเป็นช่วงๆ เหมือนเดินเครื่องไม่ครบสูบ เนื่องจากว่า อาจมีบางสูบเกิดอาการ วาล์ลยัน ทุกอย่างทำงานปกติ แต่กำลังมีน้อย  ทำให้เครื่องยนต์ได้กำลังไม่เต็มที่

 

 

 :mrgreen: วาล์วยัน หรือบ่าวาล์วสึก การตรวจสอบและแก้ไข

  • โดยให้ช่างใช้ฟิลเลอร์เกจวัดการเช็คระยะห่างของวาล์ว ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไหม ส่วนใหญ่เวลาวาล์วยันจะเกิดสูบใดสูบหนึ่งก่อน ถ้าวาล์วยันไม่มากสามารถปรับตั้งระยะวาล์วใหม่ได้ แต่เวลาปรับตั้งระยะให้ทำครบทุกสูบ
  • ส่วนใหญ่วาล์ลจะยัน เฉพาะฝั่งไอเสีย ถ้าเกิดการสึกหรอวาล์วยันมาก ต้องเปิดฝาสูบทำวาล์วใหม่โดยการเปลี่ยนวาล์วใหม่หรือเจียร์บ่าวาล์ว
  • เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์วาล์วไฮดรอลิก จะทำการปรับตั้งวาล์วไม่ได้เพราะระบบมันจะปรับตั้งให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าหากการสึกหรอของบ่าวาล์วมากต้องเปิดฝาสูบ เพื่อทำบ่าวาล์วใหม่
(Visited 32,192 time, 9 visit today)

Comments

comments

Share.