ระยะทางและรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์ 01

2

การบำรุงรักษารถว่าควรทำอะไรบ้าง ซึ่งระยะเวลาและระยะทางในการ ตวจเช็ครถยนต์ อาจแตกต่างกันตามสภาพรถ การใช้งาน การดูแลรักษาเครื่องยนต์, ระบบจุดระเบิด, แบตเตอร์รี่,ระบบหล่อเย็น, ระบบเชื้อเพลิง แต่โดยหลักแล้วตามนี้ (ให้ดูคู่มือรถแต่ละรุ่นเป็นหลักใหญ่)

ระยะทางรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์ 1

ตรวจเช็ครถยนต์ เครื่องยนต์

 • การเช็กระดับน้ำมันหล่อลื่น    ทุกครั้งที่เข้าปั๊มเติมน้ำมันหรือสัปดาห์ละครั้ง
 • การเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น    5,000 – 10,000 กิโลเมตร   (6 เดือน) ดูจากฉลากของแต่ละยี่ห้อเป็นหลัก
 • การเปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น    ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น
 • การเช็กระยะช่องว่างของวาล์ว   ตรวจเช็ครถยนต์ วิ่ง 20,000 กิโลเมตร   (1 ปี) 

ระบบจุดระเบิด รถยนต์

 • การตั้งระยะหน้าทองขาวและเขี้ยวหัวเทียน    10,000 กิโลเมตร   (6 เดือน)
 • การเปลี่ยนชุดทองขาวและคอนเดนเซอร์    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การเปลี่ยนหัวเทียน   20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การเช็กสายหัวเทียน    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การเปลี่ยนสายหัวเทียน    60,000 กิโลเมตร   (3 ปี)
 • การเช็กฝาครอบจานจ่ายและหัวโรเตอร์    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การปรับไทม์มิ่งจุดระเบิด    ทุกครั้งที่ตั้งระยะหน้าทองขาว 

แบตเตอรี่ รถยนต์

 • การเช็กระดับของเหลวในแบตเตอรี่   ทำทุกสัปดาห์
 • การทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่    1,500 กิโลเมตร   (1 เดือน)

ระบบหล่อเย็น รถยนต์

 • การเช็กระดับน้ำหล่อเย็น    ทำทุกสัปดาห์
 • การเช็กสภาพท่อน้ำหล่อเย็น    1,500 กิโลเมตร   (1 เดือน)
 • การเช็กฝาหม้อน้ำ    1,500 กิโลเมตร   (1 เดือน)
 • การเช็กสายพานและปรับความตึง    5,000 กิโลเมตร   (3 เดือน)
 • การเปลี่ยนสายพาน    40,000 กิโลเมตร   (2 ปี)
 • การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การล้างหม้อน้ำ    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)

ระบบเชื้อเพลิง รถยนต์

 • การทำความสะอาดกรองอากาศ    5,000 กิโลเมตร   (3 เดือน)
 • การเปลี่ยนกรองอากาศ    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)
 • การเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง    40,000 กิโลเมตร   (2 ปี)
 • การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์    40,000 กิโลเมตร   (2 ปี)
 • การเช็กวาล์ว พีซีวี    20,000 กิโลเมตร   (1 ปี)

อ่านต่อ..>> ระยะทางรอบเวลาในการ ตรวจเช็ครถยนต์ 2

(Visited 5,774 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.