รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือ สตาร์ทติดยาก สาเหตุคือ

0

รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือ สตาร์ทติดยาก อาจมีสาเหตุมาจากมอเตอร์สตาร์ทขัดข้องเมื่อเปิดสวิทช์สตาร์ท จะมีเสียงดังแช้ด  แช้ด  แช้ด เครื่องยนต์หมุนช้าๆ แต่ไม่ติด หรือมักเสียงดังกริ๊ก กริ๊ก กร๊ก ในเครื่องยนต์ รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือ สตาร์ทติดยาก มักมีสาเหตุมาจากรถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือ สตาร์ทติดยาก สาเหตุ

 • แบตตเตอรี่มีไฟไม่พอ
 • ขั้วแบตเตอรี่ต่อไว้ไม่ดี
 • สายไฟที่สวิทช์สตาร์ทต่อไว้ไม่ดี
 • มอเตอร์สตาร์ทไม่ดี

รถยนต์สตาร์ทไม่ติด หรือ สตาร์ทติดยาก การตรวจเช็ค

 • รถยนต์สตาร์ทไม่ติด ก่อนอื่นลองบีบแตรและให้เปิดไฟหน้าดู
  ถ้าเสียงแตรไม่ดังและไฟหน้าหรี่ ให้ตรวจสอบดูที่ขั้วแบตเตอรี่ว่าสายไฟต่อไว้เรียบร้อยหรืไม่ มีขี้เกลือขาวๆจับขั้วแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้ามีขี้เกลือจับอยู่ให้เทน้ำร้อนราดขั้วแบตเตอรี่ หรือถูขี้เกลือขาวๆออกให้หมด และตรวจดูปริมาณน้ำยาในแบตเตอรี่ว่ามีพอหรือไม่ ถ้ามีระดับต่ำกว่าขีด ให้เติมน้ำกลั่นให้ได้ระดับพอดี หรือหาแบตเตอรี่มาพ่วงเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่ถ้าแตรดังเป็นปกติ และโคมไฟสว่าง สาเหตุการขัดข้องอาจมาจาก สวิทช์มอเตอร์สตาร์ทเสียหรือตัวมอเตอร์สตาร์ทเสียเอง ให้ตรวจสอบง่ายๆ ดังนี้
 • รถยนต์สตาร์ทไม่ติด ถ้ามอเตอร์สตาร์ทไม่หมุนเมื่อกดสวิทช์สตาร์ท
  ให้ปล่อยสวิทช์ทันทีและลองเปิดโคมไฟหน้ารถดู แล้วกดสวิทช์สตาร์ทใหม่ ถ้าไฟหน้ามืดลงหรือดับไปเลยในขณะนั้น แสดงว่ากระแสไฟฟ้าส่วนมากเข้าไปในระบบสตาร์ท ฉะนั้น สรุปได้เลยว่า วงจรของระบบสตาร์ทไม่มีอะไรเสีย และจะต้องหาสาเหตุของการขัดข้องที่ส่วนอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวกับมอเตอร์สตาร์ท ตัวอย่างเช่น เฟืองขับของมอเตอร์สตาร์ทอาจขบแน่นกับริงเกียร์ของเครื่องยนต์
 • ถ้าโคมไฟหน้าไม่หรี่ลงเมื่อกดสวิทช์สตาร์ทเครื่อง
  ก็หมายความว่าไม่มีไฟเข้าไปในวงจรสตาร์ท เป็นอันรู้ได้ว่าข้อขัดข้องอยู่ที่ส่วนประกอบอื่นๆของมอเตอร์สตาร์ท เช่น สวิทช์สตาร์ท รีเลสตาร์ท สายไฟสตาร์ท ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ ขอให้ตรวจสอบดูที่ตรงขั้วต่อสายไฟเข้ามอเตอร์สตาร์ทก่อนถ้าพบว่าหลวมก็ขันให้แน่น และลองสตาร์ทเครื่องดูใหม่ ถ้าเครื่องยนต์ยังไม่หมุน จงพยายามหมุนมอเตอร์สตาร์ท
 • ตรวจดูแสงของโคมไฟหน้าด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ช่วยดู
  จงหันรถให้ไฟส่องไปยังรั้วหรือต้นไม้ที่อยู่ใกล้ แม้จะเป็นเวลากลางวันก็สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแสงไฟที่สะท้อนกลับมาได้ ถ้าเฟืองขับมอเตอร์สตาร์ทขบแน่นติดกับริงเกียร์ โคมไฟหน้าจะหรี่หรือมืดไปเลยเมื่อกดสวิทช์สตาร์ท ในกรณีนี้ เป็นได้เลยว่าเฟืองขับของมอเตอร์สตาร์ทขบแน่นติดกับฟันเฟืองที่ริงเกียร์

 

 

 • วิธีที่จะทำให้ฟันเฟืองที่ขบอยู่ให้หลุดจากกันให้ทำดังนี้
  ประการแรกให้ตรวจสอบดูให้แน่ว่าได้ดับสวิทช์ไฟเครื่องยนต์แล้ว กรณีเกียร์ธรรมดาให้ใส่เกียร์สองหรือเกียร์สามปล่อยห้ามล้อมือ แล้วหาคนสักสองสามคนมาช่วยโยกรถไปมา เมื่อทำเช่นนี้แล้วส่วนมากเฟืองเกียร์ที่ขบกันอยู่จะหลุดออกจากกัน แต่ถ้าไม่หลุด ก็ให้ส่งรถไปที่อู่แก้
(Visited 60,214 time, 2 visit today)

Comments

comments

Share.