รถติดแก๊สมีกี่ระบบและอันไหนดีที่สุด

1

รถติดแก๊สมีกี่ระบบและอันไหนดีที่สุด ที่ดัดแปลงใช้ก๊าซธรรมชาติได้ ไม่ว่ารถส่วนตัว รถโดยสาร รถบรรทุก เรือ หรือเครื่องบิน เครื่องยนต์ปั่นไฟ เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติได้มีการพัฒนามา 3 แบบด้วยกันคือ

  1. Dedicated Engine เครื่องยนต์ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างเดียว
  2. Bi-fuel Engine เครื่องยนต์ที่สามารถใช้แก๊สธรรมชาติสลับกับน้ำมันได้
  3. Dual-fuel Engine เครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สธรรมชาติร่วมกับน้ำมันดีเชล โดยใช้สัดส่วน แก๊ส 85% และดีเชล 25% แต่เมื่ใดแก๊สมีแรงดันต่ำเกินไป เครื่องจะเปลี่ยนมาใช้ดีเชลได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องยนต์ดีเชลที่ดัดแปลงมาใช้แก๊สธรรมชาติมีระบบการควบคุมเชื้อเพลิง โดยอาศัยหลักการเดียวกับเครื่องยนต์เบนซิน ที่พัฒนามาตั้งแต่ระบบทีใช้คาบิวเรเตอร์จนถึงระบบหัวฉีด ซึ่งควบคุมด้วยระบบดิจิตอล อย่างไรก็ตามระบบควบคุมเชื้อเพลิงยังเทียบไม่ได้กับเครื่องยนต์เบนซิน เนื่องจากแก๊สธรรมชาติมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเฉาะNGV กำลังเครื่องจะตกราว 10 -15 %

รถติดแก๊สมีกี่ระบบและอันไหนดีที่สุด
รถที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ใช้ทั้ง NGV และ LPG 

ระบบดูดแก๊ส (Fumigation System) (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ซึ่งจะมีอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ (Gas Mixser) ทำหน้าทีดูอากาศผสมเข้าไปกับแก๊สในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับการเผาไหม้ ก่อนที่จะจ่ายเข้าเครื่องยนต์ ระบบนี้ใช้กับเครื่องยนต์ที่จ่ายน้ำมันเบนซินด้วยคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด

  • ระบบดูดแก๊สแบบวงจรเปิด การปรับตั้งสกรูปรับแก๊สหรือวาล์ว ทำให้ไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของแก๊สให้สมบูรณ์ได้ตามสภาวะการขับขี่ต่างๆ
  • ระบบดูดแก๊สวงจรปิด ใช้ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกจะควบคุมส่วนผสมแบบใช้อากาศพอดีสำหรับการเผา ทำให้เกิดการเผาไหม้ของแก๊สสมบูรณ์ ทั้งนี้ปริมาณแก๊สที่จ่ายไป

ระบบฉีดแก๊ส MPI (Multi Point Injection System)  (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
ระบบนี้มีการจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สด้วยหัวฉีดที่ท่อไอดีของแต่ละสูบโดยเฉพาะและควบคุมส่วนผสมแบบใช้อากาศพอดีสำหรับการเผาไหม้แบบวงจรปิด(Close Loop) ซึ่งจะจ่ายแก๊สให้พอดีกับอากาศ ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

 

 

เครื่องยนต์ดีเชล ใช้ทั้ง NGV และ LPG (คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
รถยนต์ใช้แก๊สระบบเชื้อเพลิงร่วม DDF (Dual Fuel System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แก๊สร่วมกับน้ำมันดีเชล หรือใช้น้ำมันดีเชลอย่างเดียวอัตราส่วนแก๊สต่อน้ำมันดีเชลจะขึ้นกับเครื่องยนต์นั้นๆ

  • ระบบดูดแก๊ส (Fumigation ) ที่มีระบบควบคุมแบบธรรมดาหรือMechanic Contro
  • ระบบดูดแก๊ส (Fumigation ) ที่มีระบบควบคุมแบบวงจรปิดโดยใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ควบคุมการจ่ายแก๊สและน้ำมันดีเชล โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิก ECU

 

(Visited 8,544 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.