มาดูข้อแตกต่าง ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ชั้น2+ ,ชั้น3+

0

ประกันภัยรถยนต์ เลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการและ สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ทำประกันภัย ตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาด และอายุรถ ฯลฯ มาคำนวณค่าเบี้ยประก้นภัยรถยนต์ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์

1. การประกันภัยภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย

2. การประกันภัยภาคสมัครใจ
การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นการประกันภัยที่ใครอยากทำก็ทำ ไม่มีการบังคับกัน การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนี้เป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ตามความต้องการและกำลังเงินที่มีอยู่

และเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ทำประกันภัยที่ขับรถดี มีความระมัดระวัง ในการขับขี่และมีความเสี่ยงภัยในการใช้รถต่ำ กรมการประกันภัยจึงได้ปรับปรุงโครงสร้าง การประกันภัยรถยนต์ใหม่ ให้สอดคล้องกับระบบสากลโดยนำเอา ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ ลักษณะการใช้รถ กลุ่ม ขนาด และอายุรถ ฯลฯ มาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณเบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1และ2 ,3 แตกต่างกันอย่างไร 

ประกันชั้น 1 ความคุ้มครอง :

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและอนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครอง ซ่อมรถคันเอาประกัน
 • คุ้มครอง รถหาย หรือไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)
 • ราคา อยู่ ประมาณ 13000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับชนิดรถ กลุ่มรถ ปีรถ ทุนประกัน ประวัติเคลม และอื่นๆ

ประกัน 2+ ความคุ้มครอง :

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและอนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครอง ซ่อมรถคันเอาประกัน ( เฉพาะกรณีชนกับรถด้วยกันเท่านั้น และต้องระบุคู่กรณีได้ )
 • คุ้มครอง รถหาย หรือไฟไหม้
 • ราคา อยู่ ประมาณ 7200 – 12000 แล้วแต่บริษัทและทุนประกันที่เลือก

 

 

ประกัน ชั้น 3 ความคุ้มครอง :

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและอนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 •  ราคา อยู่ ประมาณ 1900 -2500 สำหรับรถเก๋ง และ 2800-3500 สำหรับรถกระบะ

ประกัน 3+ ความคุ้มครอง :

 • คุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตและอนามัยของบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 • คุ้มครอง ซ่อมรถคันเอาประกัน ( เฉพาะกรณีชนกับรถด้วยกันเท่านั้น และต้องระบุคู่กรณีได้ )
 • ราคา อยู่ ประมาณ 6500 – 9000 แล้วแต่บริษัทและทุนประกันที่เลือก

*  ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ให้ดูรายละเอียดการทำประกันในแต่ละบริษัทอีกที เพราะเงื่อนไขการประกันอาจจะมีความแตกต่างกัน

(Visited 32,443 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.