ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ควรเลือกอย่างถึงคุัมค่าเงินที่จะจ่าย?

0

ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี ในตลาดบ้านเราก็มีอยู่มากมาย เราควรมีวิธีพิจารณาเลือกติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ดี มีมาตรฐาน และคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ควรมีคุณสมบัติดังนี้

ฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี
ควรมีคุณสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์ม 

  • บ่งบอกประสิทธิธิภาพในลดความร้อนได้กี่เปอร์เซ็น (%)
  • มีความสามารถในการลดรังสียูวีได้กี่เปอร์เซ็น (%)
  • มีความสามารถในการสะท้อนแสงได้กี่เปอร์เซ็น(%)
  • แสงสามารถส่องผ่านได้กี่เปอร์เซ็น(%)
  • ค่ามาตรฐานต้องอ้างอิงจากสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น

ค่ามาตรฐานอ้างอิงจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น

  • AIMCAL (Association of International Metallizers, Coaters and Laminators)
  • ASTM (American Standard Test Method)
  • ASHRAE  (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers)

มิใช่ค่าที่พิมพ์หรือโฆษณาโดยปราศจากหลักฐานอ้างอิง

 

 

มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
ต้องพิจารณาว่าเป็นฟิล์มกรองแสงที่มีแหล่งที่มาชัดเจน นำเข้ามาจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานที่สากลยอมรับและมีที่ตั้งชัดเจน

ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย
เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานการรับประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปการรับประกันคุณภาพจะไม่ต่ำกว่า 7 ปี และสิ้นสุดเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ ควรเลือกบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่มั่นคงและรับผิดชอบหากฟิล์มที่ติดตั้งไปเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้น

ราคาฟิล์มกรองแสง
ราคาต้องสมเหตุสมผล เหมาะสมกับคุณภาพ โดยส่วนมากฟิล์มเคลือบโลหะ ทั้งชนิท Sputtered และ Metallized จะมีราคาสูงกว่าฟิล์มเคลือบสีประมาณ 1-2 เท่าตัว

นอกจากนี้ยังควรพิจารณาถึงวิธีการทดสอบคุณภาพของฟิล์มกรองแสงด้วยว่าเชื่อถือได้หรือไม่ เช่น ไม่ควรทดสอบฟิล์มด้วยแสงสปอตไลท์ เพราะชีวิตจริงเราขับรถภายใต้แสงแดด มิใช่แสงสปอตไลท์ และแหล่งกำเนิดแสงทั้งสองชนิดนี้ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หรือบางครั้งยังมีกรณีว่าฟิล์มที่ใช้เวลาทดสอบกับฟิล์มที่นำมาติดตั้งให้นั้น เป็นคนละชนิดกัน หรือใช้ฟิล์มติดตั้งซ้อนทับกันสองชั้นในการทดสอบ จุดนี้ผู้บริโภคต้องพึงระวัง

(Visited 1,878 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.