พวงมาลัยหลวมเกินไป

0

พวงมาลัยหลวมเกินไป คือหมุนพวงมาลัยกลับไปกลับมาได้มากแต่ล้อไม่ขยับเคลื่อนที่ ปกติระยะหมุนฟรีของพวงมาลัยควรประมาณ 25 มิลลิเมตรหรือ 1 นิ้ว ถ้าระยะหมุนฟรีมากกว่านี้แสดงว่าหลวมเกินไป

พวงมาลัยหลวมเกินไป สาเหตุมาจาก

  • ปรับเฟืองบังคับเลี้ยวไม่เหมาะสม ทำให้มีระยะช่องว่างมากเกินไป ควรปรับใหม่ให้เข้าที่และเหมาะสม
  • ข้อต่อลูกหมากของแกนต่อของระบบบังคับเลี้ยวสึกหรอมากหรือหลวม ควรตรวจสอบหาจุดบกพร่อง ถ้าสึกหรอมากควรเปลี่ยนใหม่
  • แบริ่งล้อหน้าสึกหรอมากหรือปรับไม่ถูกต้อง ควรปรับใหม่หรือเปลี่ยนแบริ่งใหม่

  • ช่วงล่างของล้อหน้าอาจหลวม ซึ่งมีผลถึงระบบบังคับเลี้ยว ตรวจสอบและแก้ไขช่วงล่าง
  • พวงมาลัยหลวมเอง ต้องขันใหม่ให้ตึงด้วยทอร์คที่เหมาะสม
  • สลักเกลียวยึดห้องเฟืองบังคับเลี้ยวหลวม ต้องขันใหม่ให้ตึงด้วยทอร์คที่เหมาะสม
  • เฟืองบังคับเลี้ยวสึกหรอมาก ควรเปลี่ยนใหม่
(Visited 2,625 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.