ติดแก๊สในรถดีเชล มาดูระบบกันหน่อย ดีไม่ดีอย่างไร

1

ติดแก๊สในรถดีเชล นำรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเชลมาติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเพื่อใช้แก๊ส แก๊สเป็นระบบเชื้อเพลิงร่วม DDF (Dual Fuel System) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แก๊สLPGหรือNGVร่วมกับน้ำมันดีเชล หรือใช้น้ำมันดีเชลอย่างเดียวอัตราส่วนแก๊สต่อน้ำมันดีเชลจะขึ้นกับเครื่องยนต์นั้นๆ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แก๊สและคุณภาพของแก๊สที่ใช้

ติดแก๊สในรถดีเชล มาดูระบบกันหน่อย ดีไม่ดีอย่างไร

โดยทั่วไปสามารถใช้อัตราส่วนแก๊สต่อน้ำมันดีเชลได้ร้อยละ 30 – 70 ระบบนี้สามารถเลือกใช้น้ำมันดีเชลอย่างเดียวหรือใช้เชื้อร่วมก็ได้ โดยการปรับสวิตช์หรือใช้เชื้อเพลิงเท่านั้น แบ่งเป็น 2 แบบคือ

  • ระบบดูดแก๊ส (Fumigation ) ที่มีระบบควบคุมแบบธรรมดา

หรือMechanic Controlมีหลักการทำงานคือ แก๊สธรรมชาติความดันสูงจากถังบรรจุไหลผ่านมายังอุปกรณ์ลดความดัน จ่ายแก๊สไปผสมกับอากาศที่บริเวณท่อร่วมไอดี โดยใช้อุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ (Gas Mixer) และผ่านเข้าห้องเผาไหม้ ปริมาณการจ่ายแก็สจะขึ้นกับการปรับตั้งสกรูปรับแก๊ส

ขณะเดียวกันก็จ่ายน้ำมันดีเชลเข้าห้องเผาไหม้เพื่อจุดระเบิดนำการเผาไหม้ของแก๊สธรรมชาติ จากผลการทดสอบในภาคสนามของรถยนต์ดีเชลขนาดเล็กที่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้ ซึ่งใช้แก๊สธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะให้อัตราส่วนแก๊สต่อน้ำมันดีเชลเท่ากับ 50:50 สามารถจะประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณร้อยละ 25 -30 และช่วยลดปริมาณควันดำลงด้วย

 

 

  • ระบบดูดแก๊ส (Fumigation ) ที่มีระบบควบคุมแบบวงจรปิด

โดยใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ควบคุมการจ่ายแก๊สและน้ำมันดีเชล โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิก ECU หลักการทำงานคล้ายๆกับแบบธรรมดาแต่จะสามารถป้อนโปรแกรมไปควบคุมการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมกับปริมาณอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้และปรับการจ่ายน้ำมันดีเชลที่ปั้มเพื่อให้อัตราส่วนแก๊สต่อน้ำมันดีเชลเหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ที่สภาวะการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงร่วมจะขึ้นอยู่กับการออกแบบโปรแกรมควบคุมและการปรับตั้งอัตราส่วนผสมแก๊สและน้ำมันดีเชล

ระบบนี้จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยลดปริมาณควันดำลงเช่นกัน ค่าติดตั้งอุปกรณ์ระบบเชื้อเพลิงร่วม Fumigation มีราคาระหว่าง 30,000-45,000 บาท(อุปกรณ์อาจมีราคาสูงกว่านี้หากมีระบบควบคุมเพื่อให้แก๊สทดแทนน้ำมันดีเชลในปริมาณสูง โดยที่ไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหาย) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอุปกรณ์ผสมแก๊สกับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมและหลักการจ่ายเชื้อเพลิง

(Visited 899 time, 1 visit today)

Comments

comments

Share.