ข้อดีข้อเสียของเเบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้งและน้ำ

1

แบตเตอรี่มีหลักการทำงานเเบบง่ายๆ คือ การเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อเครื่องทำงานเเล้วเยนเนอเรเตอร์ (Generator) จะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลที่เหลือใช้ เป็นพลังงานไฟฟ้าเเล้วมาเก็บไว้ในเเบตเตอรี่ ในรูปของพลังงานเคมีไว้ใช้ต่อไป

เปรียบได้ว่าเป็นหัวใจของรถยนต์ เพราะเป็นเเหล่งกำเนิดพลังงานในการหมุนให้เครื่องยนต์ติดเครื่องได้ และยังป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุเครื่องเสียง เป็นต้น

ข้อดีข้อเสียของเเบตเตอรี่รถยนต์แบบแห้งและน้ำ
แบตเตอรี่รถยนต์ทีขายทั่วไป แยกได้เป็น 2 ชนิดคือ

1. แบตเตอรี่แห้ง
คือแบตเตอรี่ที่พัฒนาเพื่อไม่ต้องเติมน้ำกลั่น หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแบตฯ แห้ง หลายๆคนยังเข้าใจว่าแบตเตอรี่แห้งคือ มันแห้งจริงๆ แต่ความจริงแล้วแบตแห้งที่นำมาใช้กับรถยนต์ยังคงมีประเภทที่มีของเหลวอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นแบบตะกั่ว-กรดที่ใช้แคดเมี่ยมและตะกั่วในแผ่นเซลล์หรือพวกที่ใช้สารละลายอัลคาไลน์หรือที่รู้จักกันในชื่อนิเกิล-แคทเมี่ยมนั่นเอง

แต่ที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากคือแบบตะกั่ว-กรดเพราะมีราคาถูกกว่าแต่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นนั่นเอง แบตเตอรี่แห้งจะไม่มีฝาปิด-เปิดหรือไม่ก็ถูกซีลทับฝาติดกัน แต่จะมีตาแมวสำหรับตรวจเช็คระดับน้ำกรด และ ระดับไฟ อายุใช้งานขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ง่ายๆให้ดูการรับประกันอายุใช้งานของแต่ละยี่ห้อดีกว่า

ข้อดีของแบตเตอรี่แห้ง คือ

 • ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น
 • สะดวกต่อการใช้งาน
 • การปล่อยทิ้งไว้ในสภาพไม่มีไฟประจุสามารถอยู่ได้ในระยะเวลาที่นานกว่าแบตธรรมดา
 •  ปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นจากปฎิกริยาทางเคมีภายในมีน้อย

ข้อด้อยของแบตเตอรี่แห้ง คือ

 • ราคาแพงกว่าแบตเตอรี่แบบธรรมดา
 • เป็นระบบปิดที่มีรูหายใจแบบทางเดินทางเดียวขนาดเล็กถ้ามีการอุดตันอาจจะเกิดปัญหาด้านแรงดันภายในหรือความร้อนโดยเฉพาะระบบประจุที่รุนแรงเนื่องจากเกิดปัญหาในระบบการประจุ
 • แบตเตอรี่แบบที่ปิดผนึกแบบไม่ใช้อีเล็กโตรไลท์ถ้าซิลของช่องหายใจเกิดหลุดจะเกิดการเสียหายเนื่องจากมีความชื้นเข้าไป

 

 

2. แบตเตอรี่น้ำ
คือแบตเตอรี่ที่ต้องเติมน้ำกลั่น เป็นที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ เป็นแบตเตอรี่ประเภทตะกั่วกรดจะมีสารละลายอิเล็กโทรไลท์เป็นของเหลว ซึ่งจะต้องคอยเติมน้ำกลั่น เพื่อไม่ให้แบตเตอรี้่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป โครงสร้างมันก็เหมือนกับแบตแห้งนั่นแหละเพียงแต่มันใช้อีเล็กโทรไลท์หรือกรดซัลฟุริค เจือจางด้วยน้ำกลั่นบรรจุอยู่ เพราะจะว่ากันตามจริงแล้วแบตเตอรี่แบบแห้งและแบบที่ต้องเติมน้ำกลั่นมันก็ต่างกันแค่วัสดุที่ใช้ทำแผ่นธาตุเท่านั้นเอง

แบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 แบบ คือ แบตเตอรี่น้ำกลั่นบ่อยๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กับ แบบแบตเตอรี่กึ่งน้ำ ซึ่งจะกินน้ำกลั่นน้อยมากนานๆเติมน้ำกลั่นที โดยทั้ง 2 แบบนี้จะมีฝาปิด-เปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น จะมีอายุการใช้งานโดยประมาณ 1.5-2 ปี แต่ไม่ควรเกิน 3 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ถ้ามีการดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอก็จะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ข้อดีของแบตเตอรี่น้ำ คือ

 •  ราคาถูก
 • ทนทานต่อการรับโหลดทั้งการประจุและคายประจุ

ข้อด้อยของแบตเตอรี่น้ำ คือ

 • การรั่วหกของสารละลายจากภายในที่มีส่วนผสมของกรดสามารถทำลายสีของรถได้
 •  ต้องคอยดูแลการประจุและการเติมน้ำกลั่นอยู่เสมอไม่ว่าจากการระเหยหรือการรั่วหก

 

(Visited 22,221 time, 2 visit today)

Comments

comments

Share.